Gangrobot Ekso GT™ som klinisk behandlingstilbud i Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus HF har en gangrobot, Ekso GT™. Den hjelper personer med lammelser i bena til å reise seg, stå og gå. Gangbevegelsene styres av roboten, men kan tilpasses slik at personen kan medvirke med egen bevegelse. Dette prosjektet skal prøve ut Ekso GT™ som et treningshjelpemiddel i klinikken og vurdere nytteverdien for pasienter med gangproblemer etter lammelser.

Prosjektet er avsluttet.
Datainnsamlingen ble avsluttet i mars 2019, og publikasjon ble antatt 24/8-2020.

Sykehuset har allerede undersøkt og funnet at Ekso GT™ er et brukervennlig og trygt hjelpemiddel. På denne bakgrunn ønsker sykehuset at trening med Ekso GT™ skal bli en del av behandlingstilbudet for pasienter med gangproblemer som følge av lammelser. Eksoskjeletter var i første rekke tenkt som et teknisk hjelpemiddel for personer som hadde mistet gangevnen på grunn av lammelser. Imidlertid har den i dag også andre bruksområder, som et treningshjelpemiddel for å oppøve gange og annen mobilitet og som et stimuleringshjelpemiddel.

Formål

Prosjektet skal prøve ut Ekso GT™ som et treningshjelpemiddel i klinikken og vurdere nytteverdien for pasienter med gangproblemer etter lammelser.

Målsettinger

 • oppgradere eksisterende Ekso™ til siste versjon Ekso GT™
 • opplæring av ny apparatur Ekso GT™
 • sertifisere 2-3 fysioterapeuter fra avdeling HS for å rekruttere og inkludere pasienter fra denne avdelingensertifisere minst 2 fysioterapeuter fra ved avdelingene for ryggmargsskader  og multitraume, nevrologi og brannskade
 • implementere bruk av Ekso GT™ i klinikken
 • avklare pasientgrunnlag for framtidig bruk av Ekso GT™
 • opparbeide erfaring i forhold til framtidig organisering trening med eksoskjelett i sykehuset

Problemstillinger

 • Hvor stor andel av pasienter med gangproblemer grunnet lammelser er egnet for trening med Ekso GT™?
 • Hvordan fungerer gjennomføring av trening med Ekso GT™ i avdelingene; administrative utfordringer, ressursbruk, tverrfaglig samarbeid?
 • Hvilken nytteverdi har trening med Ekso GT™ for pasientene i forbindelse med gange og forflytning?
 • Hvordan opplever pasienter å trene med Ekso GT™?
 • Hvordan opplever fysioterapeutene å trene pasienter med Ekso GT™?

Prosjektdelt​​a​kere

Prosj​ektleder

Allan Jørgensen

Prosjektmedarbeid​ere

 • ​Ellen Høyer
 • Vivien Jørgensen
Sist oppdatert 28.02.2023