- langtidseffekt av et høyintensivt og målrettet balansetreningsprogram

Gangfunksjon hos eldre personer med Parkinsons sykdom

Hovedmålet med studien er å undersøke langtidseffekten av et 10-ukers intensivt og målrettet balansetreningsprogram på gangen og gangvariabiliteten til personer med Parkinsons sykdom.

Prosjektet er avsluttet.

Deltak​​ere

I denne undersøkelsen ønsker vi å inkludere personer som

  • har idiopatisk Parkinsons sykdom (mild til moderat)
  • er 60 år eller eldre
  • er stabilt medisinert
  • ikke har andre sykdommer, eller muskelskjelettplager av betydning
  • kan gå selvstendig, med eller uten et ganghjelpemiddel ti meter 

Prosjektrap​​​port

Balansetreningsprogrammet er gjennomført over 10 uker, hvor det har vært trening tre ganger i uken. Treningen setter fokus på spesifikke områder som er affisert ved Parkinsons sykdom, og vanskelighetsgraden og intensiteten av gange- og balanseøvelsene øker progressivt gjennom perioden. Treningen blir gjennomført i små grupper på 5 til 7 personer hvor man førsøker å matche deltakerne i forhold til funksjonsnivå, og den er ledet av 2 fysioterapeuter.

Som effektmål ønsker vi i studien å se mer spesifikt på steg til steg variasjonen under gange hos denne gruppen. Steg til steg variasjon gir et bilde på motorisk kontroll, og tidligere studier har vist at denne er høyere hos personer med nevrologiske sykdommer/ lidelser, og også hos de med Parkinsons sykdom. Vi ønsker å belyse hvordan best måle dette konstruktet, samt se på hvordan gjøre målingene mest mulig reliable. Denne kunnskapen vil vi så benytte for å undersøke effekten av treningen på gangen og steg til steg variasjonen i treningsgruppen

Vitenskapelig betydn​ing

Dette prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt: Balance, Elderly, Training, Activity (BETA) studien, finansiert av det Svenske forskningsrådet (nr K2022-80P-21778-01-4), hvor den langsiktige målsetningen er å redusere fallrisiko hos eldre med Parkinson sykdom eller osteoporose. Målet er å etablere et evidensbasert rehabiliteringsprogram rettet mot balanse- og gangfunksjon for personer med Parkinsons sykdom, samt å utvikle og implementere et videreutdanningskurs slik at fysioterapeuter kan være med å etablere slike programmer for eldre både i Norge og Sverige.

Prosjektdel​​takere

Prosjektleder/ hovedv​eileder

Erika Franzén, Karolinska Institutet, Stockholm

Biveiledere

  • Arve Opheim, Sunnaas sykehus og Universitet i Gøteborg
  • Espen Dietrichs, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Medarbeidere

  • Elise Klæbo Vonstad, Sunnaas sykehus
  • Marit Eline Spørch, Sunnaas sykehus

Eksterne medarbeidere/samarb​eidspartnere

Rolf Moe-Nilssen, Universitetet i Bergen

Sist oppdatert 28.02.2023