Europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot

Sunnaas sykehus har deltatt i en europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot. Studien ga viktige erfaringer for sykehusets fortsatte arbeid med Ekso gangrobot og et fantastisk nettverk med andre institusjoner i Europa.

​Prosjektet er avsluttet.

Det har deltatt 52 pasienter fra 9 ulike rehabiliteringssentre fra 7 ulike nasjoner (Danmark, Sverige, Sveits, Tyskland, Spania, Nederland og Norge) i studien. Pasientene trente tre ganger i uken i 8 uker med Ekso.

De viktigste funnene var at de som trente med Ekso gangrobot fikk bedret sin gange og balansefunksjon. Det var ingen alvorlige negative hendelser.

Studien ga viktige erfaringer for sykehusets fortsatte arbeid med Ekso gangrobot og et fantastisk nettverk med andre institusjoner i Europa.

Utstyr og implementering av studien ble støttet av Sunnaasstiftelsen. Et av målene var å jobbe med vitenskapelige prosjekter og utvikling, noe denne artikkelen viser vi har oppnådd.

Redaktørens valg i tidsskriftet Spin​​al Cord

Artikkelen ble valgt som månedens artikkel i februar 2018, redaktørens valg, av tidsskriftet Spinal Cord som er det største og viktigste internasjonale tidsskriftet innen ryggmargskadeforskning.

Artikkelen kan leses i sin helhet på nature.com (pdf)

Prosjektdeltakere fra S​​​unnaas sykehus

Ansvarlig koordinator for Sunnaas sykehus' bidrag var Gyri Ingebretsen, og sammen med fysioterapeutene Ole Christian Andersen, Anna-Beth Netteland og Trygve Danielsen, var den som trente pasientene. Thomas Glott og Arve Opheim har deltatt som forskere.

Sist oppdatert 28.02.2023