Bevegelse og funksjon

Forskningsgruppe

Denne forskningsgruppen har som mål å styrke forskningen innen området bevegelse og funksjon gjennom å stimulere og gjennomføre forskning med høy kvalitet og relevans for sykehusets målgrupper.

Forskningsgruppens kjerneområder

 • utvikling av ny, tverrfaglig metodekunnskap om undersøkelse og evaluering av gange, balanse, motorikk og øvrige bevegelsesfunksjoner samt kardio-respiratorisk kapasitet og lungefunksjon
 • undersøke effekten ved bruk av eksisterende og ny teknologi for fysisk og motorisk trening av de samme kroppsfunksjonene

Pasientgruppene vil være de med ulike former for bevegelsesforstyrrelser.

Forskerne på Sunnaas er i første rekke tilknyttet fagmiljøene og forsknings- og innovasjonsprosjektene som tilhører bevegelseslaboratoriet og klinisk fysiologisk laboratorium, samt de som arbeider med robotikk og tilgrensende avansert teknologi som omhandler bevegelse.

Hovedmålsettingen vil være å bidra til bedre rehabilitering, måle effekt av rehabilitering, samt utvikle metodikk for dette. Tett samarbeid og samhandling med sykehusets kompetansegrupper for spastisitet/spastisk lammelse, lunge, og smerte, samt aktuelle programfora er derfor viktig.

Forskningsgruppen vil kunne bidra aktivt med litteratur, forsknings- og metodekompetanse til utvikling av behandlingsprogrammene på sykehuset.​


Ledelse og kjernesammensetning

Forskningsgruppeleder
Arve Opheim, fysioterapeut ph.d.
Forskningsgruppemedlemmer med doktorgrad
Ellen Høyer, fysioterapeut ph.d.
Vivien Jørgensen, fysioterapeut ph.d.
Grethe Månum, lege ph.d.
Vegard Strøm, cand scient ph.d.

Forskningsprosjekter bevegelse og funksjon

 • Gangfunksjon hos eldre personer med Parkinsons sykdom

  Hovedmålet med studien er å undersøke langtidseffekten av et 10 ukers intensivt og målrettet balansetreningsprogram på gangen og gangvariabiliteten til personer med Parkinsons sykdom.

 • Gangrobot Ekso GT™ som klinisk behandlingstilbud i Sunnaas sykehus

  Sunnaas sykehus HF har en gangrobot, Ekso GT™. Den hjelper personer med lammelser i bena til å reise seg, stå og gå. Gangbevegelsene styres av roboten, men kan tilpasses slik at personen kan medvirke med egen bevegelse. Dette prosjektet ska...

 • SunArm - kinematisk analyse av overekstremitet

  Databasert kinematisk analyse er en metode for objektivt å måle bevegelse. Metoden er tatt i bruk ved evaluering av gangfunksjon. Det er forsket på bevegelsesanalyse for overekstremiteter, men kunnskapen er ikke tatt i bruk i klinikk. Kinem...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.