HELSENORGE
Forskningsgruppe

Bevegelse og funksjon

Denne forskningsgruppen har som mål å styrke forskningen innen området bevegelse og funksjon gjennom å stimulere og gjennomføre forskning med høy kvalitet og relevans for sykehusets målgrupper.

Forskningsgruppens kjerneområder

  • utvikling av ny, tverrfaglig metodekunnskap om undersøkelse og evaluering av gange, balanse, motorikk og øvrige bevegelsesfunksjoner samt kardio-respiratorisk kapasitet og lungefunksjon
  • undersøke effekten ved bruk av eksisterende og ny teknologi for fysisk og motorisk trening av de samme kroppsfunksjonene

Pasientgruppene vil være de med ulike former for bevegelsesforstyrrelser.

Forskerne på Sunnaas er i første rekke tilknyttet fagmiljøene og forsknings- og innovasjonsprosjektene som tilhører bevegelseslaboratoriet og klinisk fysiologisk laboratorium, samt de som arbeider med robotikk og tilgrensende avansert teknologi som omhandler bevegelse.

Hovedmålsettingen vil være å bidra til bedre rehabilitering, måle effekt av rehabilitering, samt utvikle metodikk for dette. Tett samarbeid og samhandling med sykehusets kompetansegrupper for spastisitet/spastisk lammelse, lunge, og smerte, samt aktuelle programfora er derfor viktig.

Forskningsgruppen vil kunne bidra aktivt med litteratur, forsknings- og metodekompetanse til utvikling av behandlingsprogrammene på sykehuset.​

Ledelse og kjernesammensetning

Forskningsgruppeleder
Arve Opheim, fysioterapeut ph.d.
Forskningsgruppemedlemmer med doktorgrad
Ellen Høyer, fysioterapeut ph.d.
Vivien Jørgensen, fysioterapeut ph.d.
Vegard Strøm, cand scient ph.d.

Forskningsprosjekter bevegelse og funksjon

Fant du det du lette etter?