to kvinner snakker med hverandre

Seksuell helse

Som pasient ved Sunnaas sykehus kan du forvente å bli spurt om din seksualitet. Du bestemmer selv om det er et tema du ønsker å snakke om, eller om du vil ta det opp senere. På denne siden finner du informasjon om hvordan vi jobber med seksuell helse.

Ivaretakelse av seksuell helse for ulike pasien​​tgrupper

 • Du kan forvente at noen i det tverrfaglige teamet vil ta opp temaet seksuell helse i løpet av oppholdet. 
 • Du vil bli tilbudt kurs om seksualitet for din diagnosegruppe, dersom kurset finner sted i løpet av oppholdet.
 • Hvis du ønsker samtale med sexolog, vil du få det, så lenge ønsket ditt legges frem innen rimelig tid før utskrivelse.
 • Du kan delta på ukentlig sexkafé, hvis du ønsker det.

 • ​Du kan forvente at sykepleier eller lege tar opp temaet seksualitet i innkomstsamtalen.
 • Hvis du ønsker samtale med sexolog, vil du få det, så lenge ønske ditt legges fram innen rimelig tid før utskrivelse.
 • Du kan delta på ukentlig sexkafé, hvis du ønsker det.

 • ​Seksuell helse er naturlig integrert i behandlingsforløpet for de under 18 år. Tilnærmingen er tilpasset den enkeltes alder og modning.
 • Foresatte til barn under 18 år kan forvente å få kunnskap om barnets utvikling og hvordan skaden eller sykdommen kan påvirke seksualiteten.
 • Sexolog er tilgjengelig for samtale ved behov, så lenge ønsket legges fram innen rimelig tid før utskrivelse.

 • ​Dersom du alene eller sammen med din partner ønsker samtale med sexolog, vil du/dere få det, så lenge ønsket legges fram innen rimelig tid før utskrivelse. 

​​Poliklinisk samtale om seksuell helse etter utskrivelse

Dersom du ønsker samtale med sexolog etter utskrivelse fra Sunnaas sykehus, kan din fastlege henvise deg til poliklinikken. Samtalen kan foregå ved fysisk oppmøte på poliklinikken, eller via video eller telefon. 

Vi tilbyr poliklinikk til pasienter innen sykehusets målgrupper, og du kan derfor bli henvist selv om du ikke har vært pasient på sykehuset tidligere. At du tilhører målgruppene er derimot et kriterium.​

Sexologe​ne på Sunna​as sykehus

Hvis du ønsker samtale om din seksuelle helse kan du snakke med sexologene eller noen i ditt tverrfaglige team​. Dersom fagpersonen i det tverrfaglige teamet ikke har god nok kompetanse, vil personen henvise videre til en av sexologene. 

Andre henvendelser kan sendes på e-post, men uten sensitive personopplysninger

En mann med briller

Henning Storvand

Spesialutdannet sykepleier

Henning.Storvand@sunnaas.no
En person med langt hår smilende

Yvonne Dolonen

Spesialutdannet sosionom

Yvonne.Dolonen@sunnaas.no

Jannike Kathrine Vikan

Sosionom

JannikeKathrine.Vikan@sunnaas.no

Forskningspermisjon

 
​Alle sexologene på Sunnaas sykehus er spesialister i sexologisk rådgivning (NACS). Vi bruker benevnelsen sexolog, da det brukes av folk flest.

Sexologene hos oss har samme videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder, men har ulik grunnutdanning. Henning er sykepleier, Jannike og Yvonne er sosionomer. 

Les mer om hva en sexolog er på helsenorge.no​​​

Hva er seksuell hels​​e og seksualitet?​

Begrepene seksuell helse og seksualitet er vanskelig å skille fra hverandre. Når vi bruker begrepet seksuell helse får vi tanker om at vår seksualitet påvirker helsen, og det kan øke forståelsen for viktigheten av arbeidet med seksualitet for både helsepersonell og pasienter. ​

Seksuell helse kan defineres som fysisk, mental og sosi​al velvær​e relatert til seksualitet.

Snakk om det! Strategi for s​eksuell helse (2017–2022) (regjeringen.no)

Seksualitet handler blant annet om kropp, tanker, fantasier, selvbilde, identitet, intimitet, relasjoner, reproduksjon, verdier, kulturelle normer og nytelse.

For enkelhets skyld kan vi dele vår seksualitet i tre ulike områder:

 1. Den fysiske kroppen og dens seksuelle funksjoner.
 2. Vår mentale opplevelse av oss selv og andre.
 3. re relasjoner og samfunnet vi lever i.

De tre områdene påvirker hverandre. Hvis en pasient for eksempel er usikker på sin identitet etter skade, kan usikkerheten påvirke den seksuelle lysten. Hvis pasienten for eksempel får utfordringer med ereksjon, kan det påvirke relasjon til partner. En god relasjon, der kommunikasjonen er bra, kan på sin side lede til en tettere og mer intim relasjon etter en skade. 

Alle mennesker har en seksualitet, den er integrert i vår personlighet. Vår seksualitet kan være en kilde til glede, men også gi oss bekymringer og utfordringer. ​

Hvorfor er det fokus på seksuell helse under rehabiliteringsopphold på Sunnaas sykehus?

Opplevd god seksuell helse er en ressurs, og det fremmer vår livskvalitet og bedrer våre mestringsstrategier. I rehabilitering står mestring sentralt, og seksuell helse er derfor et tema på Sunnaas sykehus.

Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet. Når du er ung eller gammel. Når du er frisk eller syk.

Bent Høie, Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017​–2022) (regjeringen.no)
Vi blir født med vår seksualitet, og vi dør med vår seksualitet. Seksualiteten utvikles og forandres gjennom hele livet, og alvorlig skade eller sykdom kan påvirke den. Det betyr ikke at den seksuelle helsen nødvendigvis blir dårligere, men den kan bli annerledes. Å utforske egen seksualitet, kan kreve både innsats og tid av pasienten. Helsepersonell på Sunnaas sykehus kan hjelpe i prosessen.
Sist oppdatert 29.11.2022