HELSENORGE

Våg å snakke om seksualitet med pasienter

Hvordan kan du som helsepersonell gi pasienten tillatelse til å snakke om seksualitet, og jobbe med dette i ditt tverrfaglige team? Sexolog Yvonne Dolonen holdt webinar 25. april 2019 om temaet. Webinaret retter seg mot helsepersonell innen rehabilitering uavhengig av type funksjonsnedsettelse hos pasienten.

​Temaer

  • Nasjonal strategi for seksuell helse
  • Hva er en sexolog?
  • PLISSIT-modellen
  • Barrierer
  • Hvordan gi tillatelse til å snakke om seksualitet
  • Rollefordeling i det tverrfaglige team
  • Pasientens autonomi
  • Referanser

Målgruppe

Klinikere og alle ansatte ved rehabiliteringsinstutisjoner.

Kontakt

Yvonne Dolonen, sexolog ved Sunnas sykehus HF.
yvonne.dolonen@sunnaas.no, tlf. 922 22 136.

 

 

Fant du det du lette etter?