Fatigue hos personer med ervervet hjerneskade

Fatigue, eller hjernetretthet, rammer 50 - 70 prosent av dem som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Det kjennetegnes ved energitomhet og utmattelse, og det skal liten fysisk eller mental anstrengelse til før personen blir utmattet.

Etter en hjerneskade jobber hjernen tyngre og hardere for å kompensere for skaden. Det kan føre til at personene som er motivert for å være aktive, likevel har vansker med å starte eller opprettholde daglige aktiviteter. Mange kan oppfatte seg selv, eller bli oppfattet, som late og tiltaksløse.

Fatigue er sammensatt av flere faktorer

Kunnskap om hva fatigue etter hjerneskade kommer av, er foreløpig begrenset. Graden av utmattelse kan være sammensatt av elementer som søvnforstyrrelser, smerter, angst, depresjon og endrede oppmerksomhetsfunksjoner. Hormonforstyrrelser, for lite nærings- og væsketilførsel, lav blodprosent og lave jernlagre er andre faktorer. I tillegg vet vi at helsetilstanden før og etter skaden, i tillegg til sosiale faktorer, også kan påvirke opplevd utmattelse.

Utfordringer i hverdagen

Følgene av utmattelse fører til begrenset hverdagsliv. Mange får også endrede sanseopplevelser i form av overfølsomhet for lyd, lukt og lys, eller nedsatt stresstoleranse. Når det gjelder kognitiv funksjon er det spesielt vansker med å holde på oppmerksomheten som tapper krefter og påvirker evnen til å utføre ulike gjøremål. Det gjelder også aktiviteter som å føre en samtale, lytte til en forelesning, fylle ut skjemaer, passe på barn eller å gjøre flere oppgaver på en gang, som å lage middag og svare på spørsmål samtidig.

Snakk med legen

Det er viktig å finne ut hvilke faktorer som utgjør fatigue for deg. Start med en samtale med legen din. Du kan redusere opplevelsen av fatigue ved å gjøre noe med faktorer som søvnvansker, angst og depresjon. Legen din må følge opp faktorer som krever medisinsk behandling.

Lær mer om egen skade

Økt kunnskap og opplæring i egen skade er en forutsetning for å håndtere livssituasjonen på best mulig måte. Kunnskap om hvordan hjernen jobber (kognisjon) og hvordan dette påvirker oppmerksomhet, hukommelse, og handlingsstrategier er viktig. Det samme er balansert fysisk aktivitet og hvile. Forutsigbare planer vil hjelpe deg å få bedre kontroll på egne krefter.

Hva kan du selv gjøre?

Søk kunnskap

 • Finn ut hva fatigue innebærer for deg. Snakk med legen din.
 • Fortell andre at du har fatigue. Forklar med enkle ord hvordan det påvirker deg slik at de kan forstå og ta hensyn.

Planlegg hverdagen

 • Lag forutsigbare planer for dagen og uka.
 • Planlegg med jevnlige pauser, særlig før og etter krevende gjøremål.
 • Merk deg hva som tapper deg for energi og hva som gir deg mer energi.
 • En daglig eller ukentlig logg kan hjelpe deg å få oversikt.

Avkobling

 • Hvil deg før du blir utslitt.
 • Oppretthold en jevn døgnrytme - begrens søvn på dagtid.
 • Prøv avspenning og mindfulness - det kan ha effekt

Ernæring og kosthold

 • Spis regelmessige måltider og ha et variert og balansert kosthold.
 • Unngå alkohol, rus og røyk.

Fysisk aktivitet

 • Tren regelmessig med lav til moderat intensitet. Gjør fysiske aktiviteter du trives med.
 • Gå daglige turer - frisk luft er ofte til hjelp.

Hjelpemidler ved varhet for lyd og lys

 • Bruk lyddempende, spesialtilpassede ørepropper.
 • Bruk skyggelue, solbriller, filterbriller eller lysdempende interiør.

Mestring

 • Sett deg små og realistiske mål.
 • Finn et aktivitetsmønster som inneholder mental og fysisk aktivitet, 
  regelmessige måltider, hvile og lystbetonte gjøremål.
 • Søk råd og hjelp hos fagpersoner.

Fatigue hos personer med ervervet hjerneskade er

 • en subjektiv opplevelse
 • vedvarende trøtthet
 • redusert kapasitet for mental og - eller fysisk aktivitet

For mer info, kontakt avdeling for kognitiv rehabilitering.

Fant du det du lette etter?