Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har oversikt over, og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.

Enhetens oppgaver:

 • Vurdere alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.
 • Ha oversikt over og formidle informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud og tjenester til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
 • Påse at de private rehabiliteringsinstitusjonene i helseregion sør-øst oppdaterer ventetider i Helsetjenestekatalogen (HTK) for visning under tjenesten «Velg behandlingssted» på nettsiden helsenorge.no.   
 • Veilede pasienter ved ønske om bytte av behandlingssted.
 • Drifte den nasjonale ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - med helsefaglig personell.
 • Drifte nettstedet sunnaas.no/rke med oversikt over tilgjengelige rehabiliterings – og habiliteringstjenester og tilbud i regionen.
 • Bidra til at funksjonen koordinerende enheter i sykehusområdene ivaretas og utvikles i tråd med lovgrunnlag og nasjonale forskrifter og føringer.
 • Være pådriver for arbeidet med individuell plan (IP) og koordinatorfunksjonen.

Enheten ledes av Jon Ivar Sørland, og er organisert under avdeling Medisin og helsefag.

Årsrapporter til regional koordinerende enhet

Til enhetens nettside

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Enheten er stengt i helger og på helligdager.

Postadresse

Postadresse

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/ Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Digipost

regional.koordinerende.enhet#V12C

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr