Medisin og helsefag

Medisin og helsefag har ulike ansvarsområder og består av flere enheter: Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Regional koordinerende enhet (RKE), Enhet for kompetanse, læring og mestring, ledelse og stab. 

Fant du det du lette etter?