Kliniske støttefunksjoner med natteam

Enheten består av ressursenheten, natteam, AKIM (aktivitet, kultur, idrett og miljø) og ansatte hos fast beboer.

Rekruttering og ansettelser i klinikken koordineres av ressursenheten. Dette gjelder ekstravakter, vikarer og faste stillinger. Rekruttering skjer i samarbeid med klinikkens avdelingsledere og HR-enheten.

Natteam

Natteamet består av sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere.

AKIM - aktivitet, kultur, idrett og miljø

Faggrupper som prest, diakon, idrettspedagogene, miljøarbeider, aktivitører, portører og fritidskonsulent er er ansatt i AKIM. 

AKIM har ansvaret for pasientaktivitetstilbudet på aktiviteket i ergosalen og i fysiosalen, badevakttjenesten i bassengene og aktivitetstilbudet i regi av idrettspedagogene. AKIM arrangerer også konserter, kino, teater og forskjellige utflukter. 

AKIM har også ansvar for faste arrangementer som Sunnaaslekene, Rehabiliteringsuka, pasientenes julebord og kunst- og fotoutstillinger. 

Leder

Ingvild Dahl

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr