Teknologi og e-helse

Enhet for teknologi og e-helse har blant annet ansvar for oppfølging av IKT-løsninger, medisinteknisk utstyr og telemedisin.

I enhetens ansvarsområder ligger

 • DIPS-forvaltning
 • bestillinger - tjenester og utstyr
 • medisinteknisk utstyr (MTU)
 • telemedisin - drift og utvikling
 • video - produksjon og redigering
 • teknisk og administrativ deltagelse i innovasjonsprosjekter
 • administrasjon av IKT prosjektportefølje
 • mottak av regionale prosjekter
 • tett samarbeid med felles IKT tjenesteleverandør Sykehuspartner
 • anvendelse og utvikling av IKT-tjenester i tett samarbeid med organisasjonen

Sykehuspartner er leverandør av drifts- og forvaltningstjenester inkludert brukerstøtte for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Leder

Hans Kristian Skara   

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Avdelingen er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr