Senter for teknologi og digitalisering

Avdelingen har ansvar for foretakets innovasjons-, teknologi og e-helsearbeid.

Dette omfatter alt innovasjonsarbeid, herunder idéutvikling, innovasjonsprosjekter og sykehusets samarbeid med industrien (testbed) om utvikling av nye produkter og tjenester. Samt porteføljestyring av alle våre innovasjonsprosjekter og samarbeid med andre helseforetak. Videre har avdelingen ansvar for samarbeid med Sykehuspartner, det pasientadministrative systemet (DIPS), informasjonssikkerhet, personvern, videokonferanse, teknologi og implementering av teknologi.

Geir Ove Karlsson, Konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon

Geir Ove Karlsson

Konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon

GeirOve.Karlsson@sunnaas.no@sunnaas.no

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr