Røntgen

Sunnaas sykehus har avtale med røntgen på Oslo Universitetssykehus (OUS). Radiologer fra OUS er tilstede på Sunnaas en ettermiddag i uken.

Bildene som tas på Sunnaas sendes til OUS der de vurderes av radiolog. Bilder som tas i forkant av eksterne ortopediske og nevrokirurgiske visitter vurderes på aktuelle visitt. Dette er i hovedsak 1- 3 dager etter at bildene er tatt. For skriftlige tilbakemeldinger fra radiolog ut over dette, foreligger svar innen en uke. Ved alvorlig patologi kontaktes henviser direkte per telefon.

Bilder tas i henhold til gjeldende anbefalinger, og uten ventetid. Ved øyeblikkelig hjelp/behov, overflyttes pasientene til et av de nærliggende universitetssykehusene for nødvendige undersøkelser. 

Kontakt

Ingebjørg Irgens


Slik finner du fram

Adresse

Åpningstider
  • I dag STENGT
  • Mandag STENGT
  • Tirsdag 16:00 - 18:00
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag STENGT
  • Fredag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr