Klinisk kjemisk laboratorium

Klinisk kjemisk laboratorium utfører blodprøvetaking og laboratorieundersøkelser innen medisinsk biokjemi. Labratoriet er en støttefunksjon for diagnostikk, behandling og oppfølging for alle avdelinger på Sunnaas. Det blir analysert ca. 45 000 prøver i året.

Blodprøver blir tatt av bioingeniører og prøvene analyseres hovedsakelig på Sunnaas sykehus. Dette gjelder bl.a. prøver innen hematologi, elektrolytter, nyrefunksjon, leverfunksjon, infeksjonsparametere, glukose og lipidstatus. Noen prøver sendes til ekstern analyse.

Analyse av urinprøver gjøres primært hvis det er mistanke om urinveisinfeksjon. 

Labratoriet følger også opp pasientnært utstyr (f.eks. blodsukkerapparater) og steriliserer utstyr for alle avdelingene i sykehuset.

Svar for interne blodprøver foreligger som regel innen kl.12.00 samme dag og urindyrkning neste dag.

KK-lab bemannes av 3 bioingeniører mandag-fredag 07.30-15.00. Det er også mulighet for å rykke ut i tilfelle akutt behov av blodprøve på lørdag formiddag etter avtale. 

På kveld, natt og helger er vakthavende leger opplært til å utføre uvalgte analyser til akutte behov; crp, urinstix, urindyrkning med resistens, blodgass m.m, hjertemarkør og lungeemboli og prøvetaking til blodkultur .

Daglig leder

Anita Mikalsen

Slik finner du fram

Adresse

Åpningstider
  • I dag STENGT
  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr