HELSENORGE

Klinisk fysiologisk laboratorium

Ved klinisk fysiologisk laboratorium (KF-lab) utføres tester og undersøkelser, hovedsakelig måling av lungefunksjon, kondisjon og muskelstyrke. KF-lab tilbyr også 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling, belastnings-EKG, ortostasetester og trykkmåling av fotarterier.

KF-lab gir tilbud til inneliggende pasienter, driver poliklinisk virksomhet og utfører forskningsrelaterte oppgaver.

Fant du det du lette etter?