Pasientkurs

Kurs for pasienter på TBI (avdeling for traumatisk hjerneskade)

Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI) tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter hver onsdag kl. 9.00-9.45. OBS! I sommer gjennomføres pasientkursene på torsdager (med unntak av onsdag 3.juli, som går som normalt). Først på siden finner du dato for førstkommende kurs. Lenger ned på siden, finner du en oversikt over de kommende kursdatoene, samt hvilke temaer de inneholder.

Tid og sted

Når

  1. 18. jul. 2024, 09:00 - 09:45

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Om kurset

  • kurset består av 7 ulike temaer
  • kurset gis i gruppe
  • det er ønskelig med dialog
  • det er fagpersoner som underviser
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer
  • vi tar ikke opp problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

Målet er å

  • få kunnskap om traumatisk hjerneskade
  • bidra til mestring i hverdagen
  • få mulighet til å dele erfaring med andre i liknende situasjon

Program

Med forbehold om endringer.

Dato

Tid

Tema

Juli

Torsdag

Tema

O3

9-9.45

Kommunikasjon v/Logoped

11

9-9.45

Fysisk aktivitet v/Fysioterapeut

18

9-9.45

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester v/LMS

25

9-9.45

Offentlige støtteordninger v/ Sosionom

August

Torsdag

Tema

01

9-9.45

Hverdagsliv etter hjerneskade v/Ergoterapeut

08

9-9.45

Hjerne og hjerneskade v/Lege

15

9-9.45

Når det er hjernen som har blitt syk v/Psykolog

22

9-9.45

Kommunikasjon v/ Logoped

29

9-9.45

Fysisk aktivitet v/Fysioterapeut

September

Onsdag

Tema

04

9-9.45

Hverdagsliv etter hjerneskade v/Ergoterapeut

11

9-9.45

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester v/LMS

18

9-9.45

Offentlige støtteordninger v/ Sosionom

25

9-9.45

Hjerne og hjerneskade v/Lege

Oktober

Onsdag

Tema

02

9-9.45

Når det er hjernen som har blitt syk v/Psykolog

09

9-9.45

Kommunikasjon v/ Logoped

16

9-9.45

Fysisk aktivitet v/Fysioterapeut

23

9-9.45

Hverdagsliv etter hjerneskade v/Ergoterapeut

30

9-9.45

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester v/LMS

November

Onsdag

Tema

06

9-9.45

Offentlige støtteordninger v/ Sosionom

13

9-9.45

Hjerne og hjerneskade v/Lege

20

9-9.45

Når det er hjernen som har blitt syk v/Psykolog

27

9-9.45

Kommunikasjon v/ Logoped

Desember

Onsdag

Tema

04

9-9.45

Fysisk aktivitet v/Fysioterapeut

11

9-9.45

Hverdagsliv etter hjerneskade v/Ergoterapeut

18

9-9.45

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester v/LMS

Tema

Her kan du lese mer om de ulike temaene:

 

Fysisk aktivitet

Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

Hverdagsliv etter hjerneskade

Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset gir en innføring i hvordan du som pasient eller pårørende kan finne trygg helseinformasjon på internett. Og hvordan du gjennom offentlige nettbaserte tjenester, kan få oversikt over informasjon om egen helse.

Offentlige støtteordninger

Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

Hjerne og hjerneskade

Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering.

Når det er hjernen som har blitt syk

I kurset går man igjennom vanlige former for kognitiv svikt, emosjonelle vansker og kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade.

Kontakt

Relevante behandlinger