Avdeling for traumatisk hjerneskade

Avdelingen gir tilbud om spesialisert primær rehabilitering til personer med hjerneskade som er oppstått som følge av et ytre traume (skade) mot hodet og hjernen. Avdelingen har i tillegg landsfunksjon for personer med Locked-in syndrom (LIS), og er nasjonalt kompetansesenter for LIS.

Våre behandlingsprogrammer er akkreditert i henhold til internasjonale standarder (CARF).

Avdelingen er bemannet med sykepleietjeneste 24 timer i døgnet alle dager og lege er tilgjengelig til enhver tid. Permisjon i helger er på egen bekostning. Det er ikke faste besøkstider i avdelingen. Pasient og pårørende avtaler besøksrutiner med avdelingen.

Avdelingen har 16 senger, 45 årsverk og behandler ca. 105 pasienter i året.

Avdelingsleder

Henriette Aamot Larsen

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Kurs og møter

 • Kurs for pasienter med traumatisk hjerneskade
  Avdeling for traumatisk hjerneskade tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter hver onsdag kl. 9.00-9.45.
  Kurs for pasienter med traumatisk hjerneskade
  18.
  oktober
  2023
  10 dager
 • Pårørendeseminar
  Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF. Her kan finner du dato for alle avdelingene.
  Pårørendeseminar
  3.
  november
  2023
  6 dager