Kurs for pasienter med traumatisk hjerneskade

Avdeling for traumatisk hjerneskade tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter hver onsdag kl. 9.00-9.45.

Om kurset

  • kurset består av 6 ulike temaer
  • kurset gis i gruppe
  • det er ønskelig med dialog
  • det er fagpersoner som underviser
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer
  • vi tar ikke opp problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

Målet er å

  • få kunnskap om traumatisk hjerneskade
  • bidra til mestring i hverdagen
  • få mulighet til å dele erfaring med andre i liknende situasjon

Program

Høst 2022
DatoTema
30. november
Når det er hjernen som har blitt syk
7. desember
Fysisk aktivitet
14. desember
Hverdagsliv etter hjerneskade
Første halvår 2023
DatoTema
4. januar
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
11. januar
Offentlige støtteordninger
18. januar
Hjerne og hjerneskade
25. januar
Når det er hjernen som har blitt syk
1. februar
Fysisk aktivitet
8. februar
Hverdagsliv etter hjerneskade
15. februar
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
22. februar
Offentlige støtteordninger
1. mars
Hjerne og hjerneskade
8. mars
Når det er hjernen som har blitt syk
15. mars
Fysisk aktivitet
22. mars
Hverdagsliv etter hjerneskade
29. mars
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
5. april
Offentlige støtteordninger
12. april
Hjerne og hjerneskade
19. april
Når det er hjernen som har blitt syk
26. april
Fysisk aktivitet
3. mai
Hverdagsliv etter hjerneskade
10. mai
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
24. mai
Offentlige støtteordninger
31. mai
Hjerne og hjerneskade
7. juni
Når det er hjernen som har blitt syk
14. juni
Fysisk aktivitet
21. juni
Hverdagsliv etter hjerneskade
28. juni
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Med forbehold om endringer.

Tema

Fysisk aktivitet

Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

Hverdagsliv etter hjerneskade

Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset gir en innføring i hvordan du som pasient eller pårørende kan finne trygg helseinformasjon på internett. Og hvordan du gjennom offentlige nettbaserte tjenester, kan få oversikt over informasjon om egen helse.

Offentlige støtteordninger

Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

Hjerne og hjerneskade

Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering.

Når det er hjernen som har blitt syk

I kurset går man igjennom vanlige former for kognitiv svikt, emosjonelle vansker og kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade.

Fant du det du lette etter?