Pasientkurs

Kurs for pasienter på TBI (avdeling for traumatisk hjerneskade)

Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI) tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter hver onsdag kl. 9.00-9.45. Først på siden finner du dato for førstkommende kurs. Lenger ned på siden, finner du en oversikt over de kommende kursdatoene, samt hvilke temaer de inneholder.

Tid og sted

Når

  1. 29. mai 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Om kurset

  • kurset består av 7 ulike temaer
  • kurset gis i gruppe
  • det er ønskelig med dialog
  • det er fagpersoner som underviser
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer
  • vi tar ikke opp problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

Målet er å

  • få kunnskap om traumatisk hjerneskade
  • bidra til mestring i hverdagen
  • få mulighet til å dele erfaring med andre i liknende situasjon

Program

Med forbehold om endringer.

April

Onsdag 24. april: Hjerne og hjerneskade

Mai

Onsdag 08. mai: Når det er hjernen som har blitt syk
Onsdag 15. mai: Kommunikasjon
Onsdag 22. mai: Fysisk aktivitet
Onsdag 29. mai: Hverdagsliv etter hjerneskade

Juni

Onsdag 05. juni: Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
Onsdag 12. juni: Offentlige støtteordninger
Onsdag 19. juni: Hjerne og hjerneskade
Onsdag 26. juni: Når det er hjernen som har blitt syk

Tema

Her kan du lese mer om de ulike temaene:

 

Fysisk aktivitet

Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

Hverdagsliv etter hjerneskade

Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset gir en innføring i hvordan du som pasient eller pårørende kan finne trygg helseinformasjon på internett. Og hvordan du gjennom offentlige nettbaserte tjenester, kan få oversikt over informasjon om egen helse.

Offentlige støtteordninger

Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

Hjerne og hjerneskade

Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering.

Når det er hjernen som har blitt syk

I kurset går man igjennom vanlige former for kognitiv svikt, emosjonelle vansker og kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade.

Kontakt

Relevante behandlinger