Kurs for pasienter med traumatisk hjerneskade

Avdeling for traumatisk hjerneskade tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter hver onsdag kl. 9.00-9.45.

Om kurset

  • kurset består av 6 ulike temaer
  • kurset gis i gruppe
  • det er ønskelig med dialog
  • det er fagpersoner som underviser
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer
  • vi tar ikke opp problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

Målet er å

  • få kunnskap om traumatisk hjerneskade
  • bidra til mestring i hverdagen
  • få mulighet til å dele erfaring med andre i liknende situasjon

Program

Første halvår 2023
DatoTema
15. mars
Når det er hjernen som har blitt syk
22. mars
Kommunikasjon
29. mars
Fysisk aktivitet
5. april
Hverdagsliv etter hjerneskade
12. april
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
19. april
Offentlige støtteordninger
26. april
Hjerne og hjerneskade
3. mai
Når det er hjernen som har blitt syk
10. mai
Kommunikasjon
24. mai
Fysisk aktivitet
31. mai
Hverdagsliv etter hjerneskade
7. juni
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
14. juni
Offentlige støtteordninger
21. juni
Hjerne og hjerneskade
28. juni
Når det er hjernen som har blitt syk

Med forbehold om endringer.

Tema

Fysisk aktivitet

Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

Hverdagsliv etter hjerneskade

Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset gir en innføring i hvordan du som pasient eller pårørende kan finne trygg helseinformasjon på internett. Og hvordan du gjennom offentlige nettbaserte tjenester, kan få oversikt over informasjon om egen helse.

Offentlige støtteordninger

Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

Hjerne og hjerneskade

Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering.

Når det er hjernen som har blitt syk

I kurset går man igjennom vanlige former for kognitiv svikt, emosjonelle vansker og kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade.

Fant du det du lette etter?