Kurs for pasienter med traumatisk hjerneskade

Avdeling for traumatisk hjerneskade holder kurs for avdelingens pasienter onsdager kl. 09.00-09.45, i Lærings- og mestringssenterets lokaler.

Om kurset

  • kurset består av 7 ulike temaer 
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer
  • det er fagpersoner som gir opplæringen 

Målet er: 

  • at du har generell kunnskap om ervervet hjerneskade
  • at du får ta del i erfaringsutveksling med andre i liknende situasjon
  • at du opplever mestring av hverdagen 

Program

Første halvår 2023
DatoTema
20. september
Offentlige støtteordninger
27. september
Hjerne og hjerneskade
4. oktober
Når det er hjernen som har blitt syk
11. oktober
Kommunikasjon
18. oktober
Fysisk aktivitet
25. oktober
Hverdagsliv etter hjerneskade
1. november
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
8. november
Offentlige støtteordninger
15. november
Hjerne og hjerneskade
22. november
Når det er hjernen som har blitt syk
29. november
Kommunikasjon
6. desember
Fysisk aktivitet
13. desember
Hverdagsliv etter hjerneskade
20. desember
Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Med forbehold om endringer.

Tema

Fysisk aktivitet

Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

Hverdagsliv etter hjerneskade

Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset gir en innføring i hvordan du som pasient eller pårørende kan finne trygg helseinformasjon på internett. Og hvordan du gjennom offentlige nettbaserte tjenester, kan få oversikt over informasjon om egen helse.

Offentlige støtteordninger

Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

Hjerne og hjerneskade

Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering.

Når det er hjernen som har blitt syk

I kurset går man igjennom vanlige former for kognitiv svikt, emosjonelle vansker og kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade.

Fant du det du lette etter?