Fagseminar: Behandling av ryggmargskade i et fremtidsperspektiv

Hva sier den siste forskningen, hvordan behandler og følger vi opp denne pasientgruppen? Velkommen til fagseminar om behandling av ryggmargsskade i et fremtidsperspektiv. Seminaret streames.

29.
mai
2024
  1. 29. mai 2024, 14:00 - 15:00
Delta på teams

Tid og sted

Når

  1. 29. mai 2024, 14:00 - 15:00

Hvor

Sunnaas sykehus
Bygg G, 1. et.

Delta på teams

Program 

Sunnaas sykehus er, sammen med Oslo Universitetssykehus (OUS), en av tre spinalenheter i Norge og har regionalt ansvar for rehabilitering og livslang oppfølging av pasienter med ryggmargskader i Helse Sør-Øst. Avdelingsoverlege Thomas Glott ved Sunnaas Sykehus har jobbet i flere tiår med pasienter med ryggmargskader og har hatt klinisk og forskningssamarbeid med Professor Eirik Helseth, nevrokirurg ved OUS med liaison funksjon på Sunnaas sykehus. 

Deltagere på seminaret får innblikk i aktuelle, fremtidsrettet aspekter ved behandling og rehabilitering av pasienter med ryggmargskader.

Fagseminaret er primært rettet mot helsepersonell som jobber med, eller har interesse for pasientgruppen, men er åpen for alle. Foredraget streames via teams.

Foredragsholder

  • Thomas Glott, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, avdelingsoverlege, avdeling for ryggmargsskade, Sunnaas sykehus.
  • Eirik Helseth, spesialist i nevrokirurgi, overlege ved nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og professor ved Det medisinske fakultetet, Univesitetet i Oslo. 

Delta digitalt

 

Om fagseminarene

Sunnaas sykehus markerer 70-års jubileum i 2024. I jubileumsåret vil det bli arrangert ett fagseminar hver måned med ulike temaer som representerer Sunnaas sykehus. Interne deltakere kan delta i auditoriet, øvrige interesserte kan delta via teams. Det krever ingen påmelding.