Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI)

Dette er seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI).

14.
juni
2024
  1. 14. jun. 2024, 10:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 14. jun. 2024, 10:00 - 15:00

Arrangør

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres fysisk ved Sunnaas sykehus på Nesodden. 

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Eksempel på dagsprogram

(med forbehold om endringer)

10:00 Velkommen. Presentasjonsrunde, ved teamkoordinator
10:20 Generelt om hjernen, ved lege 
11:00 Pause
11:15 Kognitiv funksjon etter en hjerneskade, ved psykolog
12:00 Lunsj
12:45 Erfaringer med det å være pårørende, ved psykolog og erfaringskonsulent
13:30 Pause
13:40 Erfaringsutveksling  
14:30 Pause
14:45 Oppsummering og evaluering
15:00 Takk for i dag  

 

Kontakt