Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for ryggmargsskade(RMS)

Dette er et seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for ryggmargsskade

31.
mai
2024
  1. 31. mai 2024, 10:15 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 31. mai 2024, 10:15 - 15:00

Arrangør

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres fysisk ved Sunnaas sykehus på Nesodden. 

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Eksempel på dagsprogram

(med forbehold om endringer)

Kl. 10.15   Velkommen til pårørendeseminar. Presentasjonsrunde
Kl. 10.30   Om ryggmargsskader v/lege
Kl. 11.15   Pause
Kl. 11.30   Å være pårørende. Erfaringsutveksling v/ psykolog
Kl. 12.30   Felles Lunsj
Kl. 13.15  Når livet skal leves v/ergoterapeut og sosionom
Kl. 14.45  Oppsummering av dagen, evaluering og avslutning
Vi er ferdige ca. 15.00

Kontakt