Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for oppfølging av ryggmargsskade(OPF)

Dette er et seminar for pårørende til pasienter som får oppfølging ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for oppfølging av ryggmargsskade.

22.
november
2024
  1. 22. nov. 2024, 09:30 - 15:30

Tid og sted

Program

I seminaret deler fagpersoner ved avdelingen kunnskap om det å bli eldre med en ryggmargskade. Det legges også opp til at dere pårørende kan dele erfaringer om det å være pårørende. En erfaringskonsulent er med på seminaret for å dele praktisk kunnskap og erfaringer med å leve med en ryggmargsskade. 

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres ved fysisk oppmøte på Sunnaas sykehus på Nesodden. 

Deltakelse

Avdelingen sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Eksempel på dagsprogram 

(med forbehold om endringer)

Kl. 09.30 Velkommen til pårørendeseminar (Presentasjonsrunde) 
Kl. 10.45 Å leve med en ryggmargskade v/tverrfaglig team 
Kl. 11.30 Pause 
Kl. 11.45 Refleksjon over endring av roller
Kl. 12.30 Felles Lunsj 
Kl. 13.15 Erfaringsutveksling 
Kl. 14.30 Oppsummering av dagen, evaluering og avslutning 
Vi er ferdige ca. 15.30 

Kontakt