Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for oppfølging av hjerneskade (OPH)

Dette er seminar for pårørende til pasienter ved gruppeopphold "Mestring av kognitive følgevirkninger" ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for oppfølging av hjerneskade (OPH).

8.
november
2024
  1. 08. nov. 2024, 09:15 - 13:00

Tid og sted

Når

  1. 08. nov. 2024, 09:15 - 13:00

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 28. okt. 2024

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon. Med forbehold om endringer i program og tidspunkt for seminar. 

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. 

Målet med seminaret er at du skal få støtte til å mestre en hverdag som pårørende.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen.

Slik gjennomføres seminaret - Kombinasjonsseminar

Pårørendedagen ledes fra Sunnaas sykehus på Nesodden, og du som deltaker deltar enten ved fysisk oppmøte eller hjemmefra via videokonferanse. Seminaret foregår som et vanlig seminar, men deltakerne kan være geografisk atskilt. Seminaret vil foregå via toveis-kommunikasjon der alle vil kunne se og høre hverandre.

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Eksempel på dagsprogram

(med forbehold om endringer)

09:15 Velkommen. Presentasjonsrunde 
09:35 Hva er kognitive vansker?
10:30 Pause
10:45 Å leve sammen etter hjerneskade
11:45 Lunsj med erfaringsutveksling
12:15 Avslutning og oppsummering  
12:45 Evaluering 
13:00 Takk for i dag! 

Kontakt