Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for hjerneslag

Dette er seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for hjerneslag.

21.
juni
2024
  1. 21. jun. 2024, 09:00 - 14:45

Tid og sted

Når

  1. 21. jun. 2024, 09:00 - 14:45

Arrangør

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres ved fysisk oppmøte på Sunnaas sykehus på Nesodden. 

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Eksempel på dagsprogram 

(med forbehold om endringer)

10:00 Velkommen. Presentasjonsrunde 
10:15 «Hva er et hjerneslag?» ved lege. Spørsmål og innspill. 
11:00 Pause
11:10 «Vanlige forandringer» etter et hjerneslag, ved psykolog. 

12:00 Pause med lunsj 

12:30 «Det å være pårørende» ved psykolog og erfaringskonsulent. Spørsmål og innspill
13:30 Pause
13:40 Tanker og erfaringsutveksling i grupper om «veien videre»
14:30 Oppsummering og evaluering
14:45 Takk for i dag  

Kontakt