Digitalt dialogmøte: Overgang mellom sykehus og kommune

Hvert år skriver Sunnaas sykehus ut pasienter til mer enn 250 kommuner i Norge. For å sikre samhandlingen rundt disse utskrivelsene ønsker vi representanter fra alle kommunene velkommen til dialogarena og digitalt dialogmøte.

Passert
20.
april
2023
 1. 20. apr. 2023, 13:00 - 15:00
Digitalt møte

Tid og sted

Når

 1. 20. apr. 2023, 13:00 - 15:00

Overgangen mellom sykehus og kommune

 • Hva fungerte bra? 
 • Hva fungerte ikke? 
 • Hvilke behov har kommunene? 
 • Hva kan vi gjøre bedre sammen? 

Det skal vi diskutere i plenum, og i grupper, i dette digitale teamsmøte. 

Mål med dialogmøtet

 • Utveksle erfaringer fra kommunen til Sunnaas sykehus. Hvordan opplever kommunene utskrivelsen? 
 • Hvordan kan vi forbedre og sikre overgangene. 
 • Skape en arena for andre tilbakemeldinger fra kommunene til sykehuset. 

Praktisk og personvern

 • Møtet gjennomføres digitalt via teams. Det vil bli brukt digitale grupperom for erfaringsutveksling. 
 • Det er vesentlig at møtet gjennomføres slik at personvern ivaretas. Saker skal diskuteres på systemnivå, ikke på individnivå. 
 • Menti brukes til å ta imot tilbakemeldinger fra kommunene. 

Program

12.45-13:00: 
 • Det digitale møterommet åpner
13.00-13.45: 
 • Velkommen og hensikt med møtet 
 • Hva var viktig for meg i overgangen mellom Sunnaas sykehus og hjemme, en samtale mellom tidligere pasient Sandra og samhandlingssjef Kirsten Sæther. 
 • Menti: Hva er det viktigste i overgangen fra Sunnaas sykehus til din kommune?
 • Hvordan planlegges en utskrivelse fra primærrehabiliteringen? Hva er Sunnaas sykehus sin rutine ved utskrivelse? v/teamkoordinatorene Elin Håkonsen og Ellen Cyrus.
13.45-13.55: 
 • Pause og fordeling til digitale grupperom. Administrator fordeler i grupperom. Du lar din datamaskin stå pålogget i denne tiden. 
13.55-14.50
 • Diskusjoner i grupperom. Grupperommene ledes av representant fra Sunnaas sykehus.
  • Hva har vært fint med overføringen i din kommune? 
  • Hva kunne vært bedre? 
  • Har du andre tips til Sunnaas sykehus?
14.50-15.00
 • Tilbake til fellesrom
 • Oppsummering, evaluering og veien videre v/samhandlingssjef Kirsten Sæther.

Teamslenke

Klikk her for å bli med i møtet i teams

Tekniske problemer

Hvis du opplevet tekniske problemer underveis i møtet kan du ta kontakt med
 • Tore Øverhaug, 958 87 779 
eller 
 • Annette Juelsen, 905 82 484

Kontaktperson

Kirsten Sæther, samhandlingssjef. 
E-post: Kirsten.Saether@sunnaas.no 
Telefon: 994 57 484

Hvem bør delta? 

Ansatte i kommunen som har fått pasienter overført fra Sunnaas sykehus. Det kan gjerne delta flere medarbeidere fra samme kommune. Deltakerne kan ha profesjoner som b.la.
 • saksbehandler.
 • ansatte som har hatt ansvar for pasientens oppfølgning i kommunen. Dvs. fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmesykepleier.
 • fastlege.