Digitalt dialogmøte: Samarbeid om oppfølging etter opphold

Sunnaas sykehus har etablert en årlig dialog arena mellom kommunene og sykehuset. Årets tema: Hvordan gi gode faglige råd uten at det opplevelses som bestilling av tjenester.

Passert
11.
april
2024
  1. 11. apr. 2024, 13:00 - 14:30
Teamslenke

Tid og sted

Når

  1. 11. apr. 2024, 13:00 - 14:30

Om dialogmøtet

Tema

"Hvordan gi gode faglige råd uten at det opplevelses som bestilling av tjenester".

Dette er et tema som har vært tilbakevendende i mange år, og i årets dialogmøte ønsker vi å utforske premisser for å overholde veiledningsplikten samtidig som det ikke er en bestilling av tjenester fra kommunen.  

Derfor ønsker vi representanter fra alle kommunene velkommen til dialogarena og digitalt dialogmøte 

Program 

12:45: Møterommet åpner

13:00 - 13:05: Velkommen og hensikt med møtet v/ Kirsten Sæther, leder,  kompetanse og samhandling.

13:05 - 13:25: Dialogen mellom spesialisthelsetjenesten og kommune helsetjenesten, veiledningsplikten, faglige råd, kommunenes selvstendig vurderinger v/ Sigrun Gjønnes, seniorråder, Helsedirektoratet.

13:25 - 13:30: Introduksjon av grupperom og teknisk, digital fordeling i grupper.

13:30 - 14:10: Gruppedisjusjoner i digitale grupperom. 

14:10 - 14:30: Tilbake i fellesrom. Tre gode råd fra hver gruppe. Og avslutning.

Bakgrunn

Sunnaas sykehus har etablert en årlig dialog arena mellom kommunene og sykehuset. Hvert år skriver Sunnaas sykehus ut pasienter til mer enn 250 kommuner i Norge, og for de aller fleste pasientene er det mye dialog med kommunene om videre oppfølging.

Erfaringene fra fjorårets dialogmøte har gitt verdifulle innspill på utskrivningsprosessen. Vi inviterer til dialogmøte, og ønsker gjerne å deltakere fra tverrfaglige team. 

Mål

  • Utveksle erfaringer fra kommunen til Sunnaas sykehus.   
  • Hvordan sikre faglige råd uten at det oppleves som bestilling av tjenester.
  • Skape en arena for tilbakemeldinger fra kommunene til sykehuset.   

Hvem bør delta?  

Medarbeidere i kommunen som har fått pasienter overført fra Sunnaas sykehus. Det kan gjerne delta flere medarbeidere fra samme kommune. Deltakerne kan ha profesjoner som blant annet

  • saksbehandler
  • ansatte som har hatt ansvar for pasientens oppfølgning i kommunen som leder i helsetjenesten, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmesykepleier, sosionom m.fl. 
  • fastlege 

Gjennomføring og personvern 

Møtet gjennomføres digitalt via teams. Det vil bli brukt digitale grupperom for erfaringsutveksling.  

Det er vesentlig at møtet gjennom føres slik at personvern ivaretas. Saker skal diskuteres på systemnivå, ikke på individnivå.  

Påmelding og møtelenke

Deltagelse krever forhåndspåmelding.