Søkeresultat

 

 

Spastisitet - vurderingsopphold55773821.08.2019 22:56:28 med oppholdet er å kartlegge hvordan spastisiteten påvirker din funksjon, livskvalitet og På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Smerte - vurderingsopphold55773421.08.2019 22:56:28Dette er et tilbud til personer over 18 år med langvarig smerteproblematikk På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ryggmargsskade - vurderingsopphold55783721.08.2019 22:56:28Vi tilbyr vurderingsopphold til personer med følgetilstand etter traume eller sykdom i Vurderingsopphold er planlagte innleggelser hvor et tverrfaglig team blir satt sammen ut STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold55773921.08.2019 22:56:28Dette er et tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Cerebral parese - vurderingsopphold55773521.08.2019 22:56:28Dette er et vurderingsopphold for voksne med cerebral parese (CP) av lett til moderat grad På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Poliomyelitt – vurderingsopphold55774021.08.2019 22:56:28Personer med følgetilstand etter gjennomgått poliomyelitt opplever ofte økende smerter På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Arbeidsevne - vurderingsopphold55774221.08.2019 22:56:28Dette oppholdet innebærer bred tverrfaglig funksjons– og arbeidsevnevurdering På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ryggmargsskade - rehabilitering55783821.08.2019 22:56:28Behandlingsprogram, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge tilbyr kompleks rehabilitering til pasienter med redusert funksjonsnivå etter nyervervet skade på ryggmargen eller STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Multitraume - kontrollopphold55761321.08.2019 22:56:28Vurderingsopphold er planlagte innleggelser hvor et tverrfaglig team blir satt sammen ut i kontrollopphold eller ved behov for et vurderingsopphold, blir du innlagt ved avdeling for STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Brannskade - rehabilitering55761421.08.2019 22:56:28Behandlingsprogram, Avdeling for multitraume nevrologi og brannskade tilbyr kompleks rehabilitering til pasienter med redusert funksjonsnivå etter omfattende brann skadet hud STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Cerebral parese - gruppeopphold55773721.08.2019 22:56:28individuelle problemstillinger henviser vi til vårt Vurderingsopphold for voksne med CP På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehov55774121.08.2019 22:56:28Dette vurderingsoppholdet er for personer med kognitive og/eller fysiske utfall, som følge På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrollopphold55773021.08.2019 22:56:28Det kan være aktuelt henvise til nytt kontrollopphold eller et vurderingsopphold Vurderingsopphold er planlagte innleggelser hvor et tverrfaglig team blir satt sammen ut i STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabilitering55772821.08.2019 22:56:28Behandlingsprogram, Avdeling for multitraume nevrologi og brannskade Rehabiliteringsopphold for personer med alvorlig perifer nervesykdom: Guillain-Barré syndrom, akutte STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjerneskade - kontrollopphold55761221.08.2019 22:56:28Dette er et tilbud til personer som tidligere har vært innlagt til rehabilitering etter en På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Rehabiliteringspotensial - vurdering55774321.08.2019 22:56:28 er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ryggmargsskade - kontrollopphold55761021.08.2019 22:56:28kan henvise til videre oppfølging, et nytt kontrollopphold eller et vurderingsopphold Vurderingsopphold er planlagte innleggelser hvor et tverrfaglig team blir satt sammen ut i STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Multitraume - rehabilitering55774521.08.2019 22:56:28Behandlingsprogram, Avdeling for multitraume nevrologi og brannskade Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Smerterehabilitering - individuelt opphold55773321.08.2019 22:56:28Målgruppen for tilbudet er personer med langvarig smerteproblematikk, som har behov for et komplekst tverrfaglig rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjerneslag - rehabilitering55782521.08.2019 22:56:28Primær rehabilitering etter hjerneslag Avdeling for hjerneslag Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel PRATE – prøv å si en enkel STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Avdeling for oppfølging55785221.08.2019 22:56:28 tilbyr korte kontroll-, vurderings- og problemløsningsprogram rettet mot avgrensede gruppeopphold vurderings- og kontrollopphold vurderingsopphold for barn og voksne med STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Behandlingssteder55728521.08.2019 22:56:28I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene), ved private Kartleggings- og vurderingsopphold STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Locked-in syndrom55763821.08.2019 22:56:28Sunnaas sykehus har ansvar for nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved rehabiliteringstilsyn, og ved behov kortere kontroll- og vurderingsopphold i senere faser STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Langvarig muskel- og bløtdelssmerte84540121.08.2019 22:56:28Det er rehabiliteringstilbud til pasienter med Målet med kartleggings- og vurderingsoppholdet er å kartlegge pasientens helsetilstand Kartleggings- og vurderingsopphold - døgntilbud STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesykdommer55729021.08.2019 22:56:28Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet Kartleggings- og vurderingsopphold - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Yrkes- og studieveiledning55749221.08.2019 23:55:26Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for vurdering Kurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose Kurset tar for seg temaer som hvilke STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:26htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Mestring55748721.08.2019 23:55:26Kurs, 22/8 og 24/10 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:26htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hva er en ryggmargsskade?55759421.08.2019 23:55:29Kurs, 4/7, 5/9 og 7/11 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:29htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmfunksjon55759621.08.2019 23:55:29Kurs, 11/7, 12/9 og 14/11 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:29htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Offentlige støtteordninger og nettbaserte helsetjenester90115221.08.2019 23:55:35Kurs, 15/8, 17/10 og 19/12 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:35htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksualitet etter skade55748621.08.2019 23:55:26Kurs, 25/7, 26/9 og 28/11 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:26htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Når livet skal leves55759221.08.2019 23:55:28Kurs, 29/8 og 31/10 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade om hvordan leve STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Urinveiene90115321.08.2019 23:55:36Kurs, 18/7, 19/9 og 21/11 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:36htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Trykksår90116021.08.2019 23:55:36Kurs, 1/8, 3/10 og 5/12 kl. 13-15, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 23:55:36htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Helseinformasjonsforståelse med ASK i klinikk93986421.08.2019 22:56:28kommunikasjon mellom klinikere og pasienter under vurderingsopphold på Sunnaas sykehus Pasientsikkerhet, pasientopplæring og god kommunikasjon mellom sykehuspersonell og pasienter STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.sunnaas.no21.08.2019 22:56:28htmlFalseaspx1018;161018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Samhandlingsrutiner utskriving av pasient til kommuner44686026.09.2016 08:51:40Samhandlingsrutiner rundt utskrivning av pasienter fra Sunnaas sykehus HF til kommuner bruk) * Fastlege henviser pasient til kontroll- eller vurderingsopphold ved SunHF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://www.sunnaas.no26.09.2016 08:51:40pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Unicare høringsinnspill67797119.04.2018 08:25:26Til møte med Sunnaas 22 mars 2018 Divisjonsdirektør: Trine Berntsen  I pkt 2.4.2 sies det  Sunnaas tilbyr korte kartleggings- og vurderingsopphold for flere grupper, og de henviser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplanhttps://www.sunnaas.no19.04.2018 08:25:26pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Dysmeli og armamputasjonsteamet ottestad april 201998744210.04.2019 12:28:56ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Avdelingen tilhører Sykehuset Innlandet og ligger ca  Individuelle vurderingsopphold for barn og voksne i 3 dager STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://www.sunnaas.no10.04.2019 12:28:56pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
ref brukerutvalget 2015-02-0675404319.03.2015 14:08:18Telefon: Telefaks: Besøksadresse: E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr Anita Sjøstrøm, Leder – Cerebral Parese Foreningen (CP STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater brukerutvalgethttps://www.sunnaas.no19.03.2015 14:08:18pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Afasi_klinisk_veileder_Sunnaas_sykehus44615005.04.2016 11:29:38 Klinisk veileder og retningslinjer for afasirehabilitering ved Sunnaas sykehus HF Dette dokumentet er laget av og for Sunnaas sykehus HF Formålet med dokumentet er å sikre at STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://www.sunnaas.no05.04.2016 11:29:38pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Klinisk veileder afasirehabilitering ved Sunnaas sykehus HF100819708.05.2019 15:01:46 Klinisk veileder og retningslinjer for afasirehabilitering ved Sunnaas sykehus HF Dette dokumentet er laget av og for Sunnaas sykehus HF Formålet med dokumentet er å sikre at STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://www.sunnaas.no08.05.2019 15:01:46pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Sykehuset Telemark høringssvar67797019.04.2018 06:26:51Høringsdokument - utviklingsplan 2035 - Sunnaas sykehus HF Vi synes det er bra at Sunnaas har behov for det via rehabiliteringspoliklinikk, ambulante tjenester og vurderingsopphold STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplanhttps://www.sunnaas.no19.04.2018 06:26:51pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2019-uke-24105389425.06.2019 13:16:56Avskjermet Mottaker: P-mappe - Avskjermet Sak: Dok Utgående internt produsert, 13/00019-11 Feil i lønn Offl §13 jf kode: Klasse: 11.06.2019 Saksbehandler: Personalarkiv Dok STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2019https://www.sunnaas.no25.06.2019 13:16:56pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Sak 4118 2018-06-20 Pasienttilfredshet 1. tertial 2018 Sunnaas sykehus HF74908213.06.2018 12:51:39Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 med forventningene (oppfølgings- og vurderingsopphold) og om deltakelse i avgjørelser som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018https://www.sunnaas.no13.06.2018 12:51:39pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2015-03-25 sak 2015 VEDLEGG 2 Pasienttilfredshetsundersøkelsen51429117.03.2015 12:45:13Pasienttilfredshet 2014 Trendutvikling fra 2011, 2012 , 2013, 2014 Ble du mottatt på en god «Et nyttig vurderingsopphold med svar på hvor jeg befinner meg i min fysiske tilstand STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2015https://www.sunnaas.no17.03.2015 12:45:13pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2017-uke-0349958626.01.2017 07:04:51NAV Nesodden Avsender: P-mappe - Avskjermet Sak: Dok Inngående eksternt produsert, 13/00124-5 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Offl §23 første ledd STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2017https://www.sunnaas.no26.01.2017 07:04:51pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2017-uke-3349946706.09.2017 09:26:47Avskjermet Avsender: P-mappe - Avskjermet Sak: Dok Inngående eksternt produsert, 13/00096-6 Signert arbeidsavtale - Avskjermet Offl §23 første ledd Journaldato: 14.08.2017 Tilg STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2017https://www.sunnaas.no06.09.2017 09:26:47pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument47496902.10.2017 10:51:01Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og samfunn har nytte av Hva gjør vi på Sunnaas, og hva er vår leveranse til pasienter og samfunn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategierhttps://www.sunnaas.no02.10.2017 10:51:01pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Vedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument67799309.02.2018 15:25:55Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og samfunn har nytte av Hva gjør vi på Sunnaas, og hva er vår leveranse til pasienter og samfunn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplanhttps://www.sunnaas.no09.02.2018 15:25:55pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2016-05-20 sak 2316 vedlegg Kvalitetsrapport 201551418710.05.2016 12:21:25Kvaltietsarbeid Sunnaas sykehus – de viktigste områdene i 2015 Fordeling av pasienter per seksjon, kjønn og alder Pasient utskrevet, fordeling kjønn, og gjennomsnittlig alder per STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016https://www.sunnaas.no10.05.2016 12:21:25pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2015-02-13 sak 0215 Vedlegg 2 Årlig melding 201451451927.01.2015 13:36:45Sykehuset har i europeisk sammenheng en unik sammensetning av pasientgrupper, kunnskapsbaserte behandlingsprogram med livsløpsperspektiv samt forskere og klinikere fra mange ulike STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2015https://www.sunnaas.no27.01.2015 13:36:45pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2015-06-09 Sak 2815 Vedlegg Kvalitetsrapport 201451430501.06.2015 14:11:21Uttalelse fra administrerende direktør og klinikksjef Sunnaas Sykehus HF kvalitetsrapport 2014 – kvalitetsindikatorer Pasient utskrevet, fordeling kjønn, og gjennomsnittlig alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2015https://www.sunnaas.no01.06.2015 14:11:21pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2017-uke-1049944427.03.2017 05:59:29Statistisk sentralbyrå Mottaker: SSB - Undersøkelse om ledige stillinger Sak: Dok Utgående internt produsert, 13/00191-26 Besvart undersøkelse om ledige stillinger 1. kvartal 2017 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2017https://www.sunnaas.no27.03.2017 05:59:29pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2018-uke-4587095314.11.2018 13:45:24Avskjermet Avsender: P-mappe - Avskjermet Sak: Dok Inngående eksternt produsert, 13/00024-33 Feil stillingsprosent Offl §13 jf dato: Arkivdel: 221 HR Tilskudd lærebedrifter Avsender STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Offentlig_journal/2018https://www.sunnaas.no14.11.2018 13:45:24pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Sak 4417 2017-09-28 Premissutvalgets grunnlagsoppsummering Vedlegg 151426221.09.2017 10:15:13- regional prosess med utviklingsplan rehabilitering og ny inntektsmodell/finansiering av Sunnaas sykehus HF Grunnlagsoppsummering 3 3.6.1 Rehabiliteringsprogram STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017https://www.sunnaas.no21.09.2017 10:15:13pdfFalsepdf1018;151018~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.