Videreføring til steg to av konseptfasen for Byggetrinn 3 er godkjent

Helse Sør Øst har gitt sin endelige bekreftelse, og vi kan gå videre til neste fase i Byggetrinn 3 på Sunnaas.

Publisert 05.07.2023

​​​​I brev av 4. juli fra Helse Sør-Øst RHF bekreftes det at vi kan gå videre til neste fase i Byggetrinn 3 på Sunnaas. Etter en midlertidig stopp i fjor, basert på bl.a. økte råvarekostnader, er godkjenningen nå offisiell og prosjektet starter opp igjen.

Arbeidet med å skissere hvordan bygget skal se ut settes igang, Sunnaas sykehus skal nå ferdigstilles for fremtidens pasienter. Vi skal tilrettelegge for bruk av teknologi og innovasjon for å fortsatt være ledende innen rehabilitering, vi vil tilrettelegge for samarbeid med andre, og vi vektlegger fasiliteter ute og inne for å sikre helsefremmende omgivelser for pasienter og ansatte. 

- Vedtaket i HSØ kommer etter mange års tålmodig innsats fra både ledelse og flinke fagfolk i sykehuset. Vi ser for oss at vi flytter inn i nytt bygg i 2027, Steinar Østli Andreassen, eiendomssjef.

Sydområdet på sykehusets eiendom er regulert til boligformål, og vil bli helt eller delvis solgt for å finansiere deler av byggeprosjektet.