Veiviser for tilgjengelige videotjenester

Video for alle

Sunnaas sykehus har lansert veiviseren "Video for alle” i samarbeid med flere andre helseforetak, interesseorganisasjoner, Norsk Regnesentral og Norsk helsenett. Det innovative samarbeidsprosjektet retter seg mot beslutningstakere i helsesektoren og har som hovedmål å gjøre videotjenester mer tilgjengelige for alle.

Publisert 15.10.2023

Økt bruk av videokonsultasjoner kan føre til digital ekskludering 

Sunnaas sykehus tok initiativ til prosjektet i kjølvannet av pandemien, da sykehuset opplevde en dramatisk økning i bruken av videokonsultasjoner. Denne økningen førte imidlertid til digital ekskludering og utenforskap, spesielt blant sårbare pasientgrupper. 

- Vi tjener alle på at vi får med oss de mest sårbare i digitale tjenester. Det er ofte de som trenger mest oppfølging og som tjener mye av å få behandling der de er, for eksempel  hjemme, sier prosjektleder Sonja Erlenkamp.

Fjerner barrierer

Veiviseren "Video for alle" gir en grundig oversikt over de ulike barrierene som hindrer videotjenester i helsevesenet fra å nå pasientene på en effektiv måte. Den analyserer også hvorfor disse barrierene har oppstått og presenterer løsninger på hvordan de kan unngås.

Støttet av Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Prosjektet har fått verdifull støtte fra Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombudet, som har bidratt til arbeidet med "Video for alle". I åpningsvideoen i veiviseren forteller ombudet om innebygd diskrimineringsvern og at universelt utformede løsninger faktisk er bedre for alle.

Mot en mer tilgjengelig helsesektor 

Veiviseren er et viktig hjelpemiddel beslutningstakere i helsesektoren kan bruke til å forbedre tilgjengeligheten i sine videotjenester.  

- Det representerer et betydelig skritt fremover for å sikre at alle pasienter, uavhengig av deres digitale ferdigheter eller tilgang til teknologi, får den omsorgen og behandlingen de fortjener, sier Erlenkamp