Vi flagger med pride flagg

I dag heiste vi igjen regnbueflagget på flaggstangen. Der skal det henge frem til 29. juni, i den samme tidsperioden som Oslo Pride arrangeres. Hvorfor vi flagger med pride flagg? Jo, fordi det ligger i verdiene våre.

Publisert 19.06.2024

Våre verdier

  • ​​Sunnaas sykehus har nedfelt profesjonalitet, engasjement og glede som våre tre kjerneverdier. Disse verdiene er valgt etter medvirkning fra de ansatte. 

​Profesjo​​​nalitet​

For å være blant de aller beste innen vårt fagfelt må vi ha rett kompetanse, mangfold og bredde. Vi skal være nysgjerrige, og vi skal møte andre med medmenneskelighet og empati. Vi må lære av hverandre og dele kompetanse.
 
Vi kan alle bli syke eller skadet, og derfor er alle potensielle pasienter, pårørende, behandlere og kunnskapskilder – uavhengig av hvem de er.​

Engasje​m​​ent

Vi skal skape et miljø hvor pasienter, pårørende, kollegaer og besøkende føler seg velkomne og imøtekommet. Vi er forpliktet til, og lar oss utfordre av faglige utfordringer og inkluderende arbeidsmiljø.

Gle​​​​de

Mangfold i samfunnet gir farge, perspektiv og variasjon. Vår oppgave er å spre glede, pågangsmot og optimisme uansett hvem du er.​