Stort behov for en satsing på rehabiliteringsforskning

Det er behov for en mer systematisk satsing på rehabiliteringsforskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget for rehabiliteringstiltak. Mandag arrangerte Sunnaas sykehus et frokostseminar om rehabiliteringsforskning. Det er bred enighet om utfordringsbildet.

Publisert 25.04.2022
Sist oppdatert 19.03.2024
Tema for seminaret var hvordan vi kan stimulere ønsket utvikling innen rehabiliteringsforskning. Bakteppet var konsulentselskapet KPMG sin evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. Leder av evalueringsteamet, Geir Sundet, presenterte funnene. Han fastslår at det er «Svake systemer for erfaringsutveksling og læring. Det er bred enighet om at det er et for svakt kunnskapsgrunnlag i dette området, men forskning er fremdeles ikke prioritert».

Bred enighet om utfordringsbildet

Øystein Kruger, forskningsdirektør Helse Sør-Øst, sier seg enig i utfordringsbildet. 
- Vi trenger en tettere dialog for å forstå rehabiliteringsfeltets egenart og utfordringer, sier han. Han er positiv til samarbeidet om et rehabiliteringscluster det nå tas initiativ til fra Sunnaas sykehus, i samarbeid med bl.a. OsloMet. 
Bilde av forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen

Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør på Sunnaas sykehus HF

​Tettere samarbeid

- Rehabilitering er et felt som faller mellom flere stoler. Skal vi få til en mer systematisk forskning i fremtiden så må vi samarbeide, sier Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør på Sunnaas sykehus HF. Re​habiliteringsfeltet, akademiske partnere og industripartnere, må i nært samarbeid med brukerne, utarbeide kunnskap om hvilken effekt behandlingstiltakene har og utvikle de løsningene brukerne trenger.
    ​

Øystein Kruger (HSØ), Kjetil G. Brurberg (FHI) og Gro Jamtvedt (OsloMet) deltok i en paneldebatt. På spørsmål om hvilke ønsker de har for rehabiliteringsfeltet, svarer Brurberg:

- Vi må få struktur og trøkk på rehabiliteringsområdet og sørge for at feltet får fortjent status.