Ordføreren på Nesodden støtter opp om Sunnaas Rehabilitation Cluster

Nesodden kommune ønsker å støtte opp om utvikling av gode tjenester for rehabilitering. Da må kommunen avsette areal til overnattingsmuligheter.

Publisert 01.04.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

Det understreket ordfører Cathrine Kjenner Forsland, da hun nylig besøkte sykehuset for å bli oppdatert på planene for Sunnaas Rehabilitation Cluster.

Hun viste til at driften på Sunnaas sykehus genererer tusenvis av besøkende årlig.
- Da snakker vi om pasienter, pårørende, undervisningsaktivitet, fag- og forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt i tillegg til mye annet. Kundemassen for hotelldrift finnes jo allerede, mener Forsland.

Satsing på radiologi?

Også samarbeid om radiologi ble diskutert under møtet. Moderne radiologisk utstyr som MR er svært dyrt. Det er derfor viktig at slike anskaffelser gir mulighet for bruk utover en vanlig arbeidsdag på Sunnaas sykehus.

- Vi ser derfor på muligheten for ev. sambruk sammen med helsetjenesten i Nesodden kommune, sa forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen som var vert for møtet. Hun la til at dette ligger lenger fram i tid.