Mikrosensor varsler pasienter når blæren er full

Sunnaas sykehus og Sintef har fullført et prosjekt for utprøving av trykkmåling i urinblæren til ryggmargsskadde ved bruk av mikrosensorer. Teknologien er nå under videre utvikling.

Publisert 27.09.2023
Sist oppdatert 15.10.2023

- Selve trykkmålerne er under 1 millimeter i størrelse og måler med ekstrem

hurtighet og presisjon, forklarer avdelingsoverlege Thomas Glott ved avdeling for ryggmargsskade på Sunnaas sykehus. Han har jobbet med prosjektet over flere år, i samarbeid med Sintef. 

Teknologien vil gi mulighet for langtids trykkmålinger fra urinblæren og trådløs kommunikasjon med for eksempel smarttelefon eller nettbrett. 

Pasientene varsles​ når blæren er full

Forsker Thomas Glott viser bilde av en nyre med mikrosensor på.
Mikrosensor varsler pasient når blæren er full

Mikrosensorene er prøvd ut hos 36 personer med ryggmargsskade i to forskningsprosjekt. Utprøving på siste pasient ble avsluttet ved årsskiftet. Målinger fra sensoren varsler pasienten når det er behov for å tømme urinblæren og dersom det skulle være tegn til farlig økning i blæretrykket.  

- Vi plasserer mikrosensoren direkte i urinblæren. Dette gjør det mulig å oppnå målinger med høy kvalitet. Sensoren er koblet til elektronikk som også er plassert under huden. 

​Et fullt implanterbart system er utviklet sammen med Universitetet i Oslo og École Polytechnique de Montréal og løsningen er prøvd ut i dyreforsøk ved Veterinærinstituttet. 

Under videre ​utvikling

Nå er teknologien under videre utvikling i firmaet InVivo Bionics AS, med forskningsmidler fra EU.

- Resultatene fra vår studie er allerede publisert i internasjonale artikler, og flere er underveis. Prosjektet har vist i praksis gjennomføring av et større innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, sier Glott.

Hør mer på konferanse i oktober

19.-20. oktober er Thomas Glott en av foreleserne på konferansen Inteligent Health – Future Rehabilitation som Sunnaas sykehus arrangerer i samarbeid med OsloMet. Her vil han dele erfaringer om bruk av implementerbare sensorer. 

Et nærbilde av en fingertupp med mikrosensoren på.
Mikrosensoren er prøvd ut på 36 personer med ryggmargsskade i to forskningsprosjekt