Medlem av World Rehabilitation Alliance

Sunnaas er medlem i World Rehabilitation Alliance (WRA), et globalt nettverk som har som oppgave å støtte implementeringen av Rehabilitation 2030.

Publisert 07.07.2023

​​Ved å være en del av "The World Rehabilitation Alliance" (WRA) viser vi at Sunnaas sykehus vil fremme rehabilitering som en sentral del av helsetjenestene.

Medlemsskapet gir oss tilgang til et globalt nettverk av eksperter innen rehabilitering, som muliggjør kunnskapsdeling, utveksling av beste praksis og samarbeid på tvers av landegrenser. WHO er vertskap for nettverket de neste årene. ​

World Rehabilitatio​n Alliance​​

Rehabilitation2023_WHO​​Kort om World Rehabilitation Alliance

Nettverket har valgt fire arbeidsområder: Emergency, Primary health care, Workforce og Research, hvor Sunnaas vil jobbe spesielt med de to siste, Workforce og Research

- Deltakelse i WRA oss muligheten til å bidra til utviklingen av rehabiliteringsfeltet på global skala. Vi kan dele vår ekspertise og erfaringer, og bidra til å påvirke politiske beslutninger og praksis innen rehabilitering. Dette gir en unik mulighet til å være en pådriver for positive endringer og forbedringer i rehabiliteringsomsorgen på verdensbasis, sier Kirsten Sæther, Samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus

Samlet sett er det å være med i "The World Rehabilitation Alliance" en vinn-vinn-situasjon for sykehuset, pasientene og rehabiliteringsfeltet generelt. Det gir oss anerkjennelse for vårt engasjement innen rehabilitering, tilgang til et globalt nettverk av kunnskap og muligheten til å påvirke og forbedre rehabiliteringsomsorgen både nasjonalt og internasjonalt.

WHO er vertskap for nettverket som består av ulike organisasjoner: medlemsstater og statlige organer, mellomstatlige organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, privat sektor, filantropiske stiftelser og akademiske institusjoner.

​Mål for WRA

  • ​Gjennomføre evidensbaserte påvirkningsaktiviteter som øker støtten og øker bevisstheten om rehabilitering
  • Styrke nettverksbygging og kunnskapsdeling innen rehabiliteringssektoren

  ​