Klinikkoverlege Frank Becker utnevnt til professor ved UiO

Universitetet i Oslo har utnevnt Frank Becker til professor. Han er tilknyttet Institutt for klinisk medisin og arbeider til daglig som klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus.

Publisert 15.01.2024
Frank Becker, klinikkoverlege
Frank Becker, professor og klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus.

Undervisning og forskning 

Frank leder forskergruppen “Spesialisert rehabilitering” ved UiO og tematisk forskningsgruppe “Afasi og registerdata” på Sunnaas sykehus. Selv forsker han mest på hjerneskaderehabilitering, som rehabilitering etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade og andre ervervede hjerneskader.  

I tillegg underviser han medisinstudenter innen området rehabiliteringsmedisin. Studentene har også avdelingstjeneste og fordypningspraksis på Sunnaas sykehus.  

- Oppnevningen er en fin annerkjennelse av arbeidet som er nedlagt. Jeg er takknemlig for alle mulighetene jeg har fått her ved Sunnaas sykehus og gleder meg til å fortsette arbeidet med forskning og utdanning innen rehabilitering, sier Frank Becker.