Forskningsmidler til Medevac-prosjektet

Medisinsk fakultet ved universitet i Oslo delte nylig ut midler for å stimulere til faglig utvikling og forskning om konsekvenser av krigen i Ukraina. Medevac-prosjektet, ledet av klinikkoverlege Frank Becker, var ett av prosjektene som fikk støtte.

Publisert 15.05.2023

Fakultetet fordelte i underkant av 1,7 millioner. Prosjektenes tematiske område er fysisk og psykisk helse til befolkningen i Ukraina og ukrainske flyktninger i Norge. Midlene skal benyttes til forskningsformål, faglig samarbeid og fagmøter. Prosjektene skal involvere og støtte ukrainske forskere både i Ukraina og i Norge. Alle prosjektene får 337 000 kroner hver.​

Klinikkoverlege Frank Becker leder ett av de fem prosjektene. Han fikk tildelt midler til prosjektet spesialisert rehabilitering for ukrainske statsborgere, medisinsk evakuering (Medevac-programmet).
Collage. Ukrainske flagget som bakgrunn. Fem portrettbilder i collage over bildet

Øverst fv. Ingrid Agartz, Else Charlotte Sandset og Frank Becker. Nederst f.v. Lars Nordsletten og Suraj Thapa. Foto: Øystein Horgmo, UiO og Denis Abbonato, UiO.