Dialogmøte med brukerorganisasjonene

Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus. Formålet med møtet, som arrangeres årlig, er å bli bedre kjent, samle erfaringer og lære av hverandre.

Representanter fra brukerutvalget på Sunnaas står foran skjerm med presentasjon
Representanter fra brukerutvalget og ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus. Fra venstre: Øystein Ultvedt, Pernille Villekjær, Emilie Duane Nordskog og Øyvind Gerhardsen

​Dialogmøet tar sikte å på å skape rom for diskusjon, gode samtaler og samarbeid mellom sykehuset og brukerorganisasjonene og tilbudet for pasienter og pårørende.

Til stede var representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner og Sunnaas sykehus deltok med representanter fra brukerutvalget og ungdomsrådet, ledelsen, kommunikasjonsenheten og lærings- og mestringssenteret.

Adm.dir. Einar Magnus Strand åpnet møtet med en kort status for Sunnaas sykehus og videre planer. Leder av brukerutvalget, Øystein Ultvedt, orienterte om brukermedvirkning i forskning og hvor vi står i dag.

Tema for årets møte var «brukermedvirkning, hvor står arbeidet i dag?» og «hvordan kan brukerorganisasjonene bidra til å gjøre Sunnaas sykehus bedre generelt og knyttet til nytt sykehus?»

Representantene fra brukerorganisasjonene ble så delt i grupper hvor oppgaven var å jobbe videre med årets temaer. Dette resulterte i mange gode innspill som sykehuset kan ta med videre i arbeidet med å forbedre tilbudet til pasienter og pårørende.

Brukerorganisasjonene var representert ved

  • Pasient- og brukerombudet Oslo og Akershus
  • Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere
  • LHL hjerneslag
  • LHL hjerneslag Barn og Ungdom
  • Norsk forening for slagrammede
  • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
  • Landsforeningen for Slagrammede Oslo og Akershus
  • Personskadeforbundet LTN
  • Foreningen for kroniske smertepasienter
  • Ryggforeningen i Norge