CARF-akkreditert for tre nye år

Sunnaas sykehus HF er akkreditert for tre nye år av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Akkrediteringen er en offisiell anerkjennelse av at foretaket oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder for rehabilitering.

CARF er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg. Den ble grunnlagt i USA i 1966 og har som mål å fremme kvalitet, verdier og optimale resultater. CARF har etablert brukerfokuserte standarder til hjelp for organisasjonene, slik at de kan måle og forbedre kvaliteten på programmene og tilbudene.

I juni i år gjennomførte CARF International en omfattende granskning på alle nivåer i Sunnaas sykehus HF. I tre intense dager gjennomgikk fem internasjonale CARF-inspektører behandlingsprogrammer, dokumentasjon og administrative og faglige prosedyrer. En rekke ansatte, pasienter og interessenter ble intervjuet. Resultatet ble at helseforetaket, for femte gang på rad, oppnådde akkreditering på internasjonalt nivå for en periode på tre år.

Gøril Otterlei, kvalitetssjef på Sunnaas sykehus

Gøril Otterlei, kvalitetssjef på Sunnaas sykehus

- En slik ekstern anerkjennelse bekrefter at vi innfrir en internasjonal kvalitetsstandard som sikrer at pasientene mottar tjenester som er målbare, forsvarlige og av god kvalitet, sier kvalitetssjef Gøril Otterlei.

Sunnaas sykehus HF ble første gang akkreditert i 2006, og er deretter reakkreditert hvert tredje år.

- Alle rehabiliteringsprogrammene og virksomhetsstyringen er del av årets akkreditering. I rapporten fra CARF får vi bekreftet at vi gjør mye riktig, samtidig som de gjør oss oppmerksom på områder hvor vi kan forbedre oss. En slik grundig granskning motiverer til å fortsette det systematiske forbedringsarbeidet i helseforetaket, sier Otterlei.


CARF golden seal

Kvalitetsstempel fra CARF


Følgende rehabiliteringsprogram, i tillegg til generell godkjenning av virksomhetsstyringen ved helseforetaket, ble CARF-akkrediterte i 2018

 • Rehabiliteringsprogram for voksne med multitraume, nevrologisk sykdom eller brannskade, innlagt på sykehuset
 • Rehabiliteringsprogram for barn og unge med multitraume, nevrologisk sykdom eller brannskade, innlagt på sykehuset
 • Spesialisert rehabiliteringsprogram for voksne med traumatisk hjerneskade, innlagt på sykehuset
 • Spesialisert rehabiliteringsprogram for barn og unge med traumatisk hjerneskade, innlagt på sykehuset
 • Spesialisert rehabiliteringsprogram for voksne med ryggmargsskade, innlagt på sykehuset
 • Spesialisert rehabiliteringsprogram for barn og unge med ryggmargsskade, innlagt på sykehuset
 • Spesialisert rehabiliteringsprogram for voksne med hjerneslag, innlagt på sykehuset
 • Tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram spesialisert for voksne med traumatisk hjerneskade
 • Tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram spesialisert for voksne med ryggmargsskade
 • Tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram spesialisert for voksne med hjerneslag
 • Tverrfaglig smerte-rehabiliteringsprogram for voksne, innlagt på sykehuset

Les mer om CARF-organisasjonen i Norge