Årlig melding - hvordan løste vi oppgavene våre i 2022?

Sunnaas sykehus leverer godt på de fleste områder. Nylig leverte foretaket årlig melding til Helse Sør-Øst hvor det rapporteres i hvilken grad vi har innfridd vårt oppdrag og bestilling.

Publisert 06.03.2023
Sist oppdatert 20.03.2024

Positive ​resul​​tater og uløste utfordringer

- Sunnaas sykehus er et veldrevet helseforetak og vi leverer godt på de fleste områder, sier administrasjons- og organisasjonsdirektør Trude Gjeldvik. Hun er spesielt fornøyd med at ni av ti pasienter føler seg trygge i sykehuset og er fornøyd med tilbudet de mottar.

I tillegg til å rapportere til hvilken grad foretaket når de pålagte kravene Helse Sør-Øst stiller i Oppdrag og bestillerdokumentet (OBD), gir vi i årlig melding en vurdering av virksomheten. 

Positive resultater

Under overskriften positive resultater løfter foretaket frem høy brukertilfredshet, økt aktivitet, nytt rehabiliteringsprogram intensiv balansetrening ved bruk av teknologi, ​Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC),​ Sunnaas kvalitetsregister, etablert digitaliseringssekretariat og porteføljekontor, høy forskningsaktivitet med stort internasjonalt nettverk, mer kunnskap om pasienter med samtidig psykisk lidelse og eller ruslidelser, tilbud og samarbeid om Ukrainia.

U​løste utfordringer

Som uløste utfordringer trekkes byggetrinn 3 frem, manglende tilgang til radiologisk bildelagringssystem (PACS-løsning), lønns- og prisvekst, sammenhengende behandlingsforløp og helsefellesskapene.
 
Årlig melding ble styregodkjent ​24. februar og sendt til Helse Sør-Øst 1. mars​.