Akkreditert for tre nye år

Sunnaas sykehus HF er akkreditert for tre nye år av den internasjonale organisasjonen Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). Akkrediteringen er et kvalitetsstempel på høyeste internasjonale nivå av alle sykehusets rehabiliteringsprogram og virksomhetsstyring.

Publisert 11.01.2022
Sist oppdatert 17.01.2022

​Carf 2021 – Sunnaas sykehus utmerker seg

Foretaket har siden 2006 blitt gransket hvert tredje år av Carf-organisasjonen. I 2021 ble granskingen for første gang gjennomført digitalt.

Omstendige forberedelser kulm​​inerte i tre dager med intensive møter og ikke minst, besvarelse en stor mengde forberedte spørsmål, i en prosess hvor nær halvparten av sykehusets ansatte på en eller annen måte var involvert.

To smilende personer med blomsterbukett

Kvalitetssjef Siv Anita Horn og administrerende direktør Einar Magnus Strand er godt fornøyd med å bli akkredidert for tre nye år

I begynnelsen av januar mottok kvalitetssjef Siv Anita Horn akkrediteringsrapporten fra Carf.
​​​​​​​- Mange av Sunnaas sykehus' sterke sider er framhevet i rapporten. Flere av dem kjenner vi godt igjen. Det gjelder særlig våre digitale styrker, vårt samarbeid internasjonalt og fasilitetene våre.

Carf-rapport for Sunnaas sykehus HF 2021 (pdf)

Det viktigste er menneskene

- Det viktigste er likevel, etter m​​in mening,​ rapportens konklusjoner når det gjelder de ansatte og de tverrfaglige teamene. De som har pasientkontakt, og som gjør at pasientene har en god opplevelse av de tjenestene vi tilbyr, forsetter Horn.
Noen av konklusjonene i rapporten utmerker seg:

“The leadership and personnel demonstrate enthusiasm for their work. The pride they take in their work, their patients, and the organization is evident. The teams are built with a high level of clinical experience and specialist competency in all different professions. At Sunnaas sykehus HF, their values, professionalism, involvement and joy are evident in everyday work."

Og videre:
"Patients and referral sources have an immense amount of confidence in, and appreciation for, the organization´s ability to provide excellent care and services. This was best captured through a comment that identified the Su​​​nnaas sykehus HF team as the light that ignites the spark for getting better."​

​Forbedringsarbeid i etterkant av akkrediteringen ​

Rapporten gir også Sunnaas sykehus forbedringsområder med en frist på 90 dager på å utarbeide tiltak til forbedring. Dette arbeidet er allerede i gang. ​