Nyheter

Nedenfor finner du nyheter fra Sunnaas sykehus, fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og fra Regional koordinerende enhet (RKE).

Nyheter

 • 02.03.2018
  Unn Svarverud er månedens innovatør i Helse Sør-Øst

  Spesialergoterapeut Unn Svarverud er månedens innovatør i februar for hennes arbeid med forflytningsvingen. Forflytningsvingen sikrer trygg forflytning for personer med ryggmargsskade og kombinerer tre hjelpemidler; brett, duk og hjulbeskytter.

 • 20.11.2017
  Helene sjekker inn på Sunnaas

  NRK-programmet «Helene sjekker inn» gir et godt bilde av hverdagen ved Norges største spesialsykehus for rehabilitering og fysikalsk medisin.

 • 29.10.2017
  LHL gir ærespris til Sunnaas sykehus HF

  LHLs niende ærespris i historien ble på LHLs landsmøte 29. oktober delt ut til Sunnaas sykehus. I begrunnelse skriver LHL blant annet at Sunnaas sykehus har samme verdigrunnlag som LHL, og at kjerneverdiene profesjonalitet, engasjement og g...

 • 20.09.2017
  Takknemlig for robotgave fra Israel

  Israel og Stiftelsen Morgenstjernen har gitt Sunnaas sykehus HF et ReWalk eksoskjelett i gave. Roboten gjør det mulig for personer med visse typer lammelser å gå oppreist. Gaven ble offisielt overrakt sykehuset under et besøk fra ambassadør...

 • 24.08.2017
  Sunnaas ønsker pasienter velkommen med film

  Hvordan er det egentlig å være pasient på Sunnaas sykehus? Ulykker og alvorlig sykdom rammer ofte brått og uventet. Det gjør at de færreste er forberedt på hva et lengre rehabiliteringsopphold innebærer. Med en kort film ønsker vi å gi et i...

 • 05.07.2017
  Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

  Fra 1. juli, 2017 er private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg (velg behandlingssted). Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthel...

 • 03.03.2017
  Sunnaas om fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten

  Sunnaas sykehus mener de regionale helseforetakene bør videreføres og at dagens regioninndeling bør opprettholdes. Dette er hovedpunkter i høringssvaret vi denne uka sendte inn til Kvinnsland-utvalgets forslag til fremtidig organisering og...

 • 05.02.2017
  Spill deg bedre med dataspill

  Spill kan være mye mer enn bare moro. www.spilldegbedre.no er en nettside for alle som ønsker å bruke spill i trening etter skade eller sykdom. Sunnaas sykehus har utviklet en liste over spill ut fra spillerens funksjon, konsoll og behov for øvelser.

 • 17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 13.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 20.12.2016
  Ingebjørg Irgens månedens innovatør i Helse Sør-Øst

  Overlege Ingebjørg Irgens er del av sårteamet på Sunnaas sykehus. Hun vet hvor lite som skal til før en pasient uten følelse i setemuskulaturen pådrar seg smertefulle sår, som tar lang tid å behandle. Nå utvikler hun undertøy for rullestolb...

 • 16.11.2016
  Birgitta Langhammer er månedens forsker i Helse Sør-Øst

  Birgitta Langhammer leder Sunnaas International Network (SIN) Stroke Study, et multinasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslagrehabilitering i ni klinikker i sju ulike land. Hun er månedens forsker for november i Helse Sør-Øst.

 • 12.10.2016
  Sunnaas i full drift etter streik

  Som del av en landsomfattende sykehusstreik, har en gruppe leger og psykologer ved Sunnaas sykehus vært i streik i flere uker. Arbeidsministerens beslutning i går om tvungen lønnsnemnd setter et punktum for streiken også på Sunnaas.

 • 06.10.2016
  Styrket tilbud til barn med hjerneskader

  I statsbudsjettet for for 2017 foreslås det 13,7 mill kr bevilget til styrking av behandlingstilbudet for barn og unge med ervervete hjerneskader, og Sunnaas sykehus nevnes spesielt denne sammenhengen.

 • 30.09.2016
  Sunnaas markerer mot bombing av sykehus

  Et angrep på ett sykehus er et angrep på alle sykehus, skriver Røde kors og Leger uten grenser i en appell der de oppfordrer til ett minutts stillhet ved norske sykehus som markering mot målrettede angrep og bombing på sykehus og helseperso...

Nyheter fra TRS

Nyheter fra RKR

 • 23.03.2018
  Effekten av kreftrehabilitering

  Det er mange ulike typer tiltak som utgjør helheten i kreftrehabilitering. For å finne ut hva som har effekt, må delelementer studeres hver for seg. POLARIS- prosjektet har tatt den store jobber med å innhente originaldata fra studier fra h...

 • 03.03.2018
  Hva kan vi forvente oss for rehabiliteringsfeltet i de nye utviklingsplanene?

  De nye utviklingsplanene for helseforetakene ligger nå ute til høring. Vi har kontaktet noen sentrale aktører i feltet som har vært med å utforme planene i egne foretak, for å høre nærmere om hvilke planer og tiltak de mener vil møte fremti...

 • 02.03.2018
  Intensiv trening og rehabilitering ved hjerneslag

  Behandlingsmetoder i hjerneslagrehabilitering gjennomgår stadig store forandringer. Det har tradisjonelt vært mange forskjellige metodiske tilnærminger. Dagens kunnskap forteller oss at høy intensitet gir bedre effekt enn trening med lav in...

 • 16.02.2018
  Early Career-program for unge talenter innen rehabilitering

  For at vi skal fortsette den gode utviklingen av feltet, må vi starte tidlig med en satsing på lærevillige og vitebegjærlige unge talenter. Gjennom det nye Early career-programmet ønsker RKR å engasjere unge fagpersoner og ledere i et felles nettverk. 

Nyheter fra RKE

 • 06.02.2018
  Nye medlemmer i brukerrådet til RKE

  I RKE sitt brukerrådsmøte 8. januar ble to nye medlemmer ønsket velkommen og samtidig takket vi de to medlemmene som gikk ut av rådet.

 • 06.02.2018
  Adresseendring til RKE

  Regional koordinerende enhet (RKE) har tatt i bruk Digipost og vi har fått ny postadresse. Vi minner samtidig om at henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner skal sendes elektronisk.

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.