Nyheter

Nedenfor finner du nyheter fra Sunnaas sykehus, fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

Nyheter fra Sunnaas sykehus

03.03.2017

Sunnaas om fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten

Sunnaas sykehus mener de regionale helseforetakene bør videreføres og at dagens regioninndeling bør opprettholdes. Dette er hovedpunkter i høringssvaret vi denne uka sendte inn til Kvinnsland-utvalgets forslag til fremtidig organisering og...
05.02.2017

Spill deg bedre med dataspill

Spill kan være mye mer enn bare moro. www.spilldegbedre.no er en nettside for alle som ønsker å bruke spill i trening etter skade eller sykdom. Sunnaas sykehus har utviklet en liste over spill ut fra spillerens funksjon, konsoll og behov for øvelser.
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
13.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
20.12.2016

Ingebjørg Irgens månedens innovatør i Helse Sør-Øst

Overlege Ingebjørg Irgens er del av sårteamet på Sunnaas sykehus. Hun vet hvor lite som skal til før en pasient uten følelse i setemuskulaturen pådrar seg smertefulle sår, som tar lang tid å behandle. Nå utvikler hun undertøy for rullestolb...
16.11.2016

Birgitta Langhammer er månedens forsker i Helse Sør-Øst

Birgitta Langhammer leder Sunnaas International Network (SIN) Stroke Study, et multinasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslagrehabilitering i ni klinikker i sju ulike land. Hun er månedens forsker for november i Helse Sør-Øst.
12.10.2016

Sunnaas i full drift etter streik

Som del av en landsomfattende sykehusstreik, har en gruppe leger og psykologer ved Sunnaas sykehus vært i streik i flere uker. Arbeidsministerens beslutning i går om tvungen lønnsnemnd setter et punktum for streiken også på Sunnaas.
06.10.2016

Styrket tilbud til barn med hjerneskader

I statsbudsjettet for for 2017 foreslås det 13,7 mill kr bevilget til styrking av behandlingstilbudet for barn og unge med ervervete hjerneskader, og Sunnaas sykehus nevnes spesielt denne sammenhengen.
30.09.2016

Sunnaas markerer mot bombing av sykehus

Et angrep på ett sykehus er et angrep på alle sykehus, skriver Røde kors og Leger uten grenser i en appell der de oppfordrer til ett minutts stillhet ved norske sykehus som markering mot målrettede angrep og bombing på sykehus og helseperso...
Se flere nyheter()