Nyheter

Nyheter fra Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Regional koordinerende enhet (RKE).

Nyheter fra Sunnaas sykehus

 • 4. desember 2023
  Internasjonal ryggmargsskade-undersøkelse er ute nå

  I disse dager mottar omlag 2000 ryggmargsskadde i Norge den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI) i posten.

 • En gruppe mennesker som sitter ved et bord
  1. desember 2023
  Dialogmøte med brukerorganisasjonene 2023

  Med byggetrinn 3 og flere andre aktiviteter på programmet, inviterte Sunnaas sykehus til dialogmøte med brukerorganisasjonene. Det ble fullsatt sal og god representasjon fra flere organisasjoner.

 • En person iført en hvit labfrakk og en hvit maske
  24. oktober 2023
  Sammen for fremtidens rehabiliteringstjeneste

  Intelligent Helse-konferansen på OsloMet den 19. og 20. oktober markerte en betydningsfull begivenhet i helsesektoren, hvor fokuset på nye løsninger og teknologi innen rehabilitering stod sentralt.

Nyheter fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Jente med skolesekk som holder voksen i hånden
  21. november 2023
  Skolestartkurs for foreldre til barn med sjeldne diagnoser – et positivt tilbud

  En ny studie fra TRS har evaluert tilbudet vårt med skolestartkurs for foreldre til barn med sjeldne diagnoser. Alle foreldre som deltok i studien rapporterte at informasjonen som ble formidlet på kurset var svært nyttig, bidro til mindre stress og bedre samarbeid med skolen ved skolestart.

 • Illustrasjon av et sjeldent menneske i en menneskemengde
  13. november 2023
  Ny informasjon om spondylometafyseal dysplasi, Kozlowski type

  TRS har nå skrevet informasjon om den sjeldne arvelige bensykdommen spondylometafyseal dysplasi (SMD) Kozlowski type.

 • Illustrasjon av et lite menneske i en stor menneskemengde
  8. november 2023
  Ny informasjon om Mazabrauds syndrom

  TRS har nå skrevet informasjon om den sjeldne bensykdommen Mazabrauds syndrom.

Nyheter fra regional kompetansetjeneste for rehabilitering

 • Diagram, radardiagram
  15. november 2023
  CPAx-NOR kartleggingsverktøy

  Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx) er utviklet for intensivpasienter, uavhengig av diagnose. Nå lanseres skjema for kartleggingsverktøyet, samt anbefalinger for bruk.

 • Grafisk brukergrensesnitt
  13. oktober 2023
  Hva lærte vi i Sandefjord?

  Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023 ble avsluttet torsdag 7. september etter tre dager med store og små møter mellom over 400 deltakere, foredragsholdere og programkomiteer!

 • En gruppe mennesker i et rom
  8. august 2023
  Norsk versjon av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR)

  Charlotte Schanke, fysioterapeut og spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), har ledet arbeidet med å oversette, kulturelt tilpasse og teste ut den norske versjonen av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool.

Nyheter fra regional koordinerende enhet

Sist oppdatert 18.08.2022