Nyheter

Nedenfor finner du nyheter fra Sunnaas sykehus, fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og fra Regional koordinerende enhet (RKE).

Nyheter

 • 09.04.2019
  Fagmøte om nevrogen blæreforstyrrelse hos barn

  Fredag 5. april var uroterapeuter, barnekirurger og urologer fra Oslo, Bergen, Trondheim og Gøteborg, sammen med fagpersoner fra TRS, samlet på TRS for å diskutere og utveksle erfaringer rundt temaet nevrogen blæreforstyrrelse hos barn med ryggmargsbrokk.

 • 26.03.2019
  Hva kan Videncenter for Rehabilitering og Palliation hjelpe oss med?

  REHPA har arbeidet systematisk med kartlegging for å avdekke behovene til hver enkelt bruker, definere behandling og innsatser, og deretter måle effekten av behandlingen hele veien i forløpet. Denne erfaringen vil de nå dele med kreftnettverket. 

 • 22.03.2019
  Åpner robotlab

  Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandl...

 • 20.03.2019
  Spennende workshop om arvelige aortatilstander 19.03.2019

  Tirsdag 19 mars 2019 var «Norges-eliten» av fagpersoner innen genetiske bindevevssykdommer med påvirkning av hovedpulsåren (aorta) samlet på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS).

 • 08.03.2019
  Masteroppgave gir mer kunnskap om funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdefekt i armene

  Ergoterapeut Anne-Karin Vik besto i januar 2019 mastereksamen ved Universitetet i Oslo. Anne-Karin har i sin masteroppgave undersøkt voksne med medfødt reduksjonsdefekt i armene (ofte også kalt armdysmeli).

 • 28.02.2019
  Smerter og uttalt tretthet (fatigue) hos personer med diagnosen multiple osteokondromer

  Studie fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser finner at barn og voksne med multiple osteokondromer (MO) kan oppleve mer smerter og uttalt tretthet (fatigue) enn andre.

 • 27.02.2019
  Den internasjonale sjeldendagen 28. februar

  28. februar 2019 markeres den internasjonale sjeldendagen - Rare Disease Day. Dagen markeres hvert år, den siste dagen i februar. Dette er den tolvte gangen dagen arrangeres. Tema for årets sjeldendag er Bridging Health and Social Care, på...

 • 20.02.2019
  Ny film om livet med AMC

  Monica og Aurora har begge AMC, og i en ny film laget av TRS snakker de om hvordan det er å leve med denne diagnosen.

 • 19.02.2019
  Film om svømmeopplæring for kortvokste

  Barn og voksne som er kortvokste kan lære seg å svømme, men det kan ta tid å finne fram til det som er mest hensiktsmessig for den enkelte. TRS har nå laget film om svømmeopplæring for personer som er kortvokste.

 • 15.02.2019
  Godkjent midtveisevaluering

  Svein Otto Fredwall, overlege og ph.d-stipendiat ved TRS, er godt i gang med sitt doktorgradsprosjekt om voksne med akondroplasi. Onsdag var prosjektet oppe til midtveisevaluering med Katharina Stibrandt Sunnerhagen, professor ved Universit...

 • 12.02.2019
  Ny podkast om dysmeli og arbeidsliv

  I vår nye podkast forteller Heidi Johansen og Trine Bathen på TRS og tidligere leder i dysmeliforeringen Kjersti Grøtting om en studie som er gjort på voksne med dysmeli.

 • 06.02.2019
  Ny informasjon om tre sjeldne undertyper av Ehlers-Danlos syndrom

  TRS har skrevet ny informasjon om tre sjeldne undertyper av Ehlers Danlos syndrom (EDS): Klassisk-lignende EDS, brittle cornea syndrom og muskulokontraktural EDS.

 • 01.02.2019
  Armfunksjon etter hjerneslag

  En ny artikkel ser nøyere på de mest vanlige måleskjemaene for armfunksjon etter hjerneslag. I hvor stor grad måler de det som er viktig for pasienter og pårørende, og ikke bare helsepersonell?

 • 01.02.2019
  Rapport om bruk av retningslinjer for hjerneslag i HSØ

  RKR har gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan de 47 anbefalingene i de nye retningslinjene for hjerneslag blir fulgt opp hos tverrfaglige team på sykehus og rehabiliteringssentre i regionen.

 • 01.02.2019
  FIRST Oslo, så LIFT Oslo

  De fleste kjenner intensiv gangtreningprosjektet, FIRST Oslo, ved Aker helsearena. Resultatet av dette har inspirert både de involverte teamene, beslutningstakere og ledere i Oslo kommune, som nå har bevilget 2 millioner kroner til oppfølgi...

 • 31.01.2019
  Asker kommune satser på kunnskapseksperter

  Det har lenge vært et politisk ønske om å overføre ansvar for en del rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Asker kommune tar ansvar og utdanner kunnskapseksperter for å styrke og videreutvikle rehab...

 • 31.01.2019
  Har speilterapi effekt?

  Tidligere forskning har vist at speilterapi kan være et nyttig supplerende tiltak for å trene opp armfunksjonen til slagpasienter. En ny randomisert studie viser imidlertid at speilterapi ikke har noen effekt i forhold til kontrollgruppen s...

 • 31.01.2019
  Et skritt videre for aktive ingredienser i rehabilitering

  Januarnummeret av Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (APMR) for 2019 har en rekke artikler fra Dr. John Whyte og kolleger om klassifiseringssystemet RTSS som beskriver de aktive ingrediensene i rehabilitering.

 • 31.01.2019
  Vilje som aktiv ingrediens i rehabilitering

  «Volition" eller viljestyring, er et sentralt begrep i det nye klassifiseringssystemet for rehabiliteringsintervensjoner, RTSS. En ny artikkel, med John Whyte som hovedforfatter, beskriver hvilken rolle viljestyring har for å oppnå gode res...

 • 29.01.2019
  Internasjonalt fagseminar innledet Marfan awareness month

  Februar er den internasjonale måneden for Marfans syndrom. Det passet bra å innlede den med fagseminaret som TRS hadde gleden av å være vertskap for 28.01.19

 • 24.01.2019
  Gruppeopphold på Beitostølen for barn og unge med Marfans syndrom

  Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for barn og ungdom med Marfans syndrom. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering på Beitostølen.

 • 23.01.2019
  Automatisk desinfeksjon av pasientrom

  Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

 • 18.01.2019
  Ny informasjon om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk

  TRS har oppdatert informasjonen om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk. Teksten inneholder informasjon om diagnostisering, behandling og oppfølging.

 • 19.12.2018
  Ungdomsrådet søker nye medlemmer

  Ønsker du å være med å påvirke hvordan vi kan forbedre pasienttilbudet til unge pasienter? Vi søker nå deg som vil være med å representere og være et talerør for unge pasienter un...

 • 18.12.2018
  Støtte til Virtual Reality-prosjekt

  TRS har fått prosjektmidler til et prosjekt om Virtual Reality (VR).

 • 18.12.2018
  Kunnskapsoppsummering om tverrfaglige psykososiale tiltak ved kreft endelig publisert!

  RKR har samarbeidet med Hilde Tinderholt Myrhaug i Folkehelseinstituttet på denne systematiske oversikten.

 • 17.12.2018
  Barnebok om å være kortvokst

  TRS har med tillatelse fra organisasjonen Understanding Dwarfism laget norsk oversettelse av barneboken "Ikke for stor... Ikke for liten... akkurat passe for meg. Hva er kortvoksthet".

 • 13.12.2018
  Trening mot utmattelse

  En annen ny meta-analyse fra POLARIS viser positiv effekt av trening på kreftrelatert fatigue.

 • 13.12.2018
  Psykososiale tiltak ved kreft

  To meta-analyser, ulikt resultat?

 • 13.12.2018
  Julehilsen til våre samarbeidspartnere

  Det nærmer seg jul og vi i RKR vil benytte anledningen til å takke våre partnere og kontakter gjennom det siste året for et godt samarbeid.   

 • 10.12.2018
  "Walk the Walk"

  RKR tilbyr omfattende opplæring i høyintensiv gangtrening for klinikere i Oslo kommune. Tilbudet omfatter både personlig opplæring i USA og nettbasert kursing. 

 • 20.11.2018
  Øvelsesdatabasen for fysioterapeuter er oppdatert

  Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.  

 • 08.11.2018
  Viktig informasjon om antibiotikamedisiner for personer med aortatilstander

  Statens legemiddelverk oppdaterte nylig informasjonen om en type bredspektrede antibiotikamedisiner – fluorokinoloner. Forskning har vist at denne type antibiotika kan øke risiko for at hovedpulsåren (aorta) får utposinger eller rifter

 • 07.11.2018
  Lungenettverket sammen om systematisk datainnsamling

  Nettverk for lungerehabilitering besluttet på forrige samling å publisere en studie basert på felles datasett og innsamling av pasientdata fra lungepasienter i Helse Sør-Øst.  

 • 07.11.2018
  Kreftnettverket går nye veier med REHPA ved roret

  REHPA er Danmarks nasjonale kompetansesenter for rehabilitering og palliasjon. De driver med utstrakt kartlegging, forskning og formidling av kunnskap om kreftrehabilitering og andre livstruende sykdommer. REHPA skal nå lede samlingene i Ne...

 • 06.11.2018
  Margrete Halvorsen ny kommunikasjonsdirektør på Sunnaas sykehus

  Margrete Halvorsen kommer til Sunnaas sykehus HF fra Politidirektoratet hvor hun har ledet kommunikasjonsstaben siden 2012. Hun tiltrer 14. januar 2019.

 • 05.11.2018
  RKR rekrutterer kunnskapsambassadører

  RKR rekrutterer klinikere til å være med i et program for å teste ut Kunnskapsambassadørrollen. Hvis du vil være med på dette banebrytende prosjektet, kan du melde deg på innen 15. desember.

 • 05.11.2018
  PROMIS endelig på norsk

  RKR har endelig fått godkjent norsk versjon av pasientrapporteringsskjemaene i PROMIS PROFIL57. Nå løftes verktøyet nasjonalt og vi inviterer våre venner i praksisfeltet til å være med å evaluere resultatet. 

 • 02.11.2018
  Ny podkast om å få diagnose som voksen

  Hvordan er det å få vite at du har en sjelden, arvelig diagnose i voksen alder?

 • 31.10.2018
  Viktig konferanse om Ehlers-Danlos' syndrom (EDS)

  Grunnforskning, medisiner, klassifikasjon og stor sum til forskning på hypermobil EDS var noen av mange interessante temaer på EDS-konferansen i Ghent i september 2018.

 • 12.10.2018
  TRS-lege får midler fra Extrastiftelsen

  Overlege Svein Otto Fredwall mottok i dag den gledelige nyheten om at hans doktorgradsprosjekt kan ferdigstilles med full støtte fra Extrastiftelsen.

 • 09.10.2018
  Gruppeopphold på Beitostølen for barn og unge med dysmeli 14.08 - 03.09.2019

  Beitostølen helsesportssenter arrangerer i samarbeid med Norsk fagnettverk for dysmeli, gruppeopphold for barn og ungdom med dysmeli, høsten 2019.

 • 25.09.2018
  Film om sykdommer i hovedpulsåren ved Marfans syndrom og lignende tilstander

  TRS har laget animasjonsfilm om sykdommer i hovedpulsåren (aorta) ved arvelige tilstander med påvirkning av hovedpulsåren

 • 13.09.2018
  Studio 99 etablert på Aker helsearena

  - Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han åpnet Studio 99 på Aker helsearena. Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk på Aker er nå blitt til treningslab Studio 99.

 • 31.08.2018
  Ny informasjon om arteriell tortuosity syndrom

  TRS har skrevet ny informasjon om arteriell tortuosity syndrom (ATS), en sjelden arvelig tilstand med endringer i pulsårene (arteriene).

 • 23.08.2018
  Ønsker seg bedre koordinering

  Foreldre til barn med sjeldne diagnoser ønsker seg en bedre koordinert oppfølging av barnas helse- og opplæringstjenester. Det kommer fram i en studie utført av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

 • 21.08.2018
  Ny informasjon om medisinske forhold ved AMC

  TRS har oppdatert informasjonen om medisinske forhold: Diagnostikk, behandling og oppfølging ved AMC.

 • 17.08.2018
  Ny informasjon om arbeidsliv

  Det finnes mange muligheter for tilpassing og tilrettelegging i arbeidslivet. Vi har nå samlet mye nyttig informasjon på våre nettsider.

 • 01.08.2018
  CARF-akkreditert for tre nye år

  Sunnaas sykehus HF er akkreditert for tre nye år av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Akkrediteringen er en offisiell anerkjennelse av at foretaket oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder for rehabilitering.

 • 27.06.2018
  Forsket på kosthold hos personer med akondroplasi

  Med en spesiell interesse for sjeldne diagnoser valgte Andrea Madsen å skrive sin mastergradsoppgave om kosthold og risiko for hjerte- og karsykdom blant norske voksne med akondroplasi.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.