Nyheter

Nedenfor finner du nyheter fra Sunnaas sykehus, fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og fra Regional koordinerende enhet (RKE).

Nyheter

 • 19.08.2019
  Brukermedvirkning i forskning

  Boken "Samproduksjon i forskning.Forskning med nye aktører", ble utgitt i mai 2019. Ellen Berg Svendby, spesialpedagog på TRS har sammen med to medforfattere skrevet et kapittel i boken.

 • 19.08.2019
  TRS-ansatt medforfatter på ny fagbok om rehabilitering

  Anne-Stine Bergquist Rødberg er forfatter av et kapittel i boken New Dynamics of Disability and Rehabilitation som ble utgitt av forlaget Palgrave Macmillan i august 2019.

 • 14.08.2019
  Store forskjeller i rehabiliteringstilbudet

  Uten felles beskrivelser av hva rehabilitering er, og tydeliggjøring av hvilket nivå i helsetjenesten som skal tilby hva, vil den uønskede variasjonen i tilbudet fortsette. Det slår panelet i et seminar om hjernehelse fast under Arendalsuka.

 • 02.08.2019
  Sunnaas sykehus tilstede under Arendalsuka

  Hvordan bedre samhandlingen mellom ulike nivåer i helsetjenesten, og hvordan redusere uønsket variasjon i rehabilitering? Vi tar debatten på Arendalsuka 13. august! Sammen med Hjernerådet, arrangerer vi seminar om hjernehelse: Reddet liv skal også leves.

 • 15.07.2019
  VR på Arendalsuka

  TRS deltar på Arendalsuka med presentasjon av prosjekt om Virtual Reality. I tillegg kan du lære mer om gener, ivaretakelse av søsken og se debatt om sjeldenstrategien.

 • 12.07.2019
  Ny informasjon om tre diagnoser

  Vi har oppdatert nettsidene våre med informasjon om diagnosene Brachyolmi, Akrokallosalt syndrom og Camurati-Engelmanns syndrom.

 • 09.07.2019
  Ny definisjon for sjeldne diagnoser

  Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at den norske definisjonen av en sjelden diagnose skal endres fra færre enn 1 per 10 000 til færre enn 1 per 2 000 innbyggere.

 • 05.07.2019
  God sommer!

  TRS er åpent med redusert bemanning hele sommeren.

 • 01.07.2019
  Sunnaas sykehus følger ny renholdsleverandør tett

  På bakgrunn av den siste tids medieomtaler om renholdernes arbeidsforhold og renhold på Sunnaas sykehus kommenterer Inger Nitteberg saken. 

 • 27.06.2019
  Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet.

 • 26.06.2019
  Ett skritt videre på veien mot byggetrinn 3

  Torsdag 20. juni 2019 behandlet styret for Helse Sør-Øst økonomisk langtidsplan. I denne planen ligger Sunnaas sykehus HFs neste byggetrinn inne som en del av finansieringsbehovet i perioden.

 • 25.06.2019
  Debatt om behov for rehabilitering etter hjernesvulst

  Bedret diagnostikk og behandling av hjernesvulst de siste tiårene har ført til flere langtidsoverlevere. Samtidig opplever et økende antall pasienter seneffekter etter gjennomgått behandling.

 • 17.06.2019
  Norske anbefalinger for oppfølging av personer med tverrgående armdysmeli

  På oppdrag fra Nasjonalt fagnettverk for dysmeli er det utarbeidet norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (tverrgående armdysmeli).

 • 12.06.2019
  Ny oversiktsartikkel om livskvalitet ved arvelige aortatilstander

  I denne artikkelen beskrives funnene fra et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler om livskvalitet hos personer med arvelige aortatilstander

 • 12.06.2019
  Film om foreldre med en sjelden diagnose

  TRS har laget en film om hvordan det er å være foreldre med en sjelden diagnose.

 • 23.05.2019
  Ny forskning på følger av terroren 22. juli 2011

  En betydelig andel av dem som ble lagt inn på sykehus etter 22. juli hadde store fysiske og psykiske plager 3-4 år etter terrorangrepene. Det viser nylig publisert forskning blant et utvalg pasienter, om følgene av terroren.

 • 22.05.2019
  Behov for nasjonale normer ved hjerneslag

  Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus presenterte behovet for nasjonale normer ved hjerneslag på et seminar om hjerneslagsrehabilitering på Stortinget torsdag 22. mai.

 • 20.05.2019
  Ny podkast om voksne med ryggmargsbrokk

  TRS har laget en ny podkast som handler om fysisk funksjon hos voksne med ryggmargsbrokk.

 • 08.05.2019
  Ny oversiktsartikkel om akondroplasi

  I denne artikkelen beskrives funnene fra et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler om voksne med akondroplasi.

 • 01.05.2019
  Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering

  ACRM Brain Injury Special Interest Group har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.

 • 01.05.2019
  Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

  En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

 • 30.04.2019
  Lungerehabiliteringskonferansen 2019

  Våren er tid for konferanser og nettverket for lungerehabilitering var sterkt representert med eget parallellspor under Lungerehabiliteringskonferansen 2019. 

 • 30.04.2019
  Fra forskning til varig verdiskaping

  Vårsamling i Ledernettverket fulgte opp temaet Innovasjon, som også var på agendaen for fire år siden. Den gang oppfordret Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, til mer åpenhet og deling for å omsette forskning...

 • 30.04.2019
  KreftREHAB 2019 - en vei videre

  Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering inviterte til den fjerde nasjonale kreftrehabiliteringskonferansen, denne gangen i Stavanger.

 • 30.04.2019
  VR-trening kombinert med instrumenttrening gir best effekt

  En nylig publisert randomisert studie indikerer at VR-teknologi kombinert med instrumenttrening er mer effektivt for å fremme finmotoriske funksjoner i overekstremiteter, sammenlignet med vanlig terapi.     

 • 26.04.2019
  Finansieringsordningene må stimulere ønsket utvikling

  Det er en klar ambisjon for "pasientens helsetjeneste" at mer behandling skal skje utenfor sykehus og nærmest mulig der pasienten bor. Da er det viktig at finansieringen stimulerer til nettopp dette.

 • 09.04.2019
  Fagmøte om nevrogen blæreforstyrrelse hos barn

  Fredag 5. april var uroterapeuter, barnekirurger og urologer fra Oslo, Bergen, Trondheim og Gøteborg, sammen med fagpersoner fra TRS, samlet på TRS for å diskutere og utveksle erfaringer rundt temaet nevrogen blæreforstyrrelse hos barn med ryggmargsbrokk.

 • 26.03.2019
  Hva kan Videncenter for Rehabilitering og Palliation hjelpe oss med?

  REHPA har arbeidet systematisk med kartlegging for å avdekke behovene til hver enkelt bruker, definere behandling og innsatser, og deretter måle effekten av behandlingen hele veien i forløpet. Denne erfaringen vil de nå dele med kreftnettverket. 

 • 22.03.2019
  Åpner robotlab

  Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandl...

 • 20.03.2019
  Spennende workshop om arvelige aortatilstander 19.03.2019

  Tirsdag 19 mars 2019 var «Norges-eliten» av fagpersoner innen genetiske bindevevssykdommer med påvirkning av hovedpulsåren (aorta) samlet på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS).

 • 08.03.2019
  Masteroppgave gir mer kunnskap om funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdefekt i armene

  Ergoterapeut Anne-Karin Vik besto i januar 2019 mastereksamen ved Universitetet i Oslo. Anne-Karin har i sin masteroppgave undersøkt voksne med medfødt reduksjonsdefekt i armene (ofte også kalt armdysmeli).

 • 28.02.2019
  Smerter og uttalt tretthet (fatigue) hos personer med diagnosen multiple osteokondromer

  Studie fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser finner at barn og voksne med multiple osteokondromer (MO) kan oppleve mer smerter og uttalt tretthet (fatigue) enn andre.

 • 27.02.2019
  Den internasjonale sjeldendagen 28. februar

  28. februar 2019 markeres den internasjonale sjeldendagen - Rare Disease Day. Dagen markeres hvert år, den siste dagen i februar. Dette er den tolvte gangen dagen arrangeres. Tema for årets sjeldendag er Bridging Health and Social Care, på...

 • 20.02.2019
  Ny film om livet med AMC

  Monica og Aurora har begge AMC, og i en ny film laget av TRS snakker de om hvordan det er å leve med denne diagnosen.

 • 19.02.2019
  Film om svømmeopplæring for kortvokste

  Barn og voksne som er kortvokste kan lære seg å svømme, men det kan ta tid å finne fram til det som er mest hensiktsmessig for den enkelte. TRS har nå laget film om svømmeopplæring for personer som er kortvokste.

 • 15.02.2019
  Godkjent midtveisevaluering

  Svein Otto Fredwall, overlege og ph.d-stipendiat ved TRS, er godt i gang med sitt doktorgradsprosjekt om voksne med akondroplasi. Onsdag var prosjektet oppe til midtveisevaluering med Katharina Stibrandt Sunnerhagen, professor ved Universit...

 • 12.02.2019
  Ny podkast om dysmeli og arbeidsliv

  I vår nye podkast forteller Heidi Johansen og Trine Bathen på TRS og tidligere leder i dysmeliforeringen Kjersti Grøtting om en studie som er gjort på voksne med dysmeli.

 • 06.02.2019
  Ny informasjon om tre sjeldne undertyper av Ehlers-Danlos syndrom

  TRS har skrevet ny informasjon om tre sjeldne undertyper av Ehlers Danlos syndrom (EDS): Klassisk-lignende EDS, brittle cornea syndrom og muskulokontraktural EDS.

 • 01.02.2019
  Armfunksjon etter hjerneslag

  En ny artikkel ser nøyere på de mest vanlige måleskjemaene for armfunksjon etter hjerneslag. I hvor stor grad måler de det som er viktig for pasienter og pårørende, og ikke bare helsepersonell?

 • 01.02.2019
  Rapport om bruk av retningslinjer for hjerneslag i HSØ

  RKR har gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan de 47 anbefalingene i de nye retningslinjene for hjerneslag blir fulgt opp hos tverrfaglige team på sykehus og rehabiliteringssentre i regionen.

 • 01.02.2019
  FIRST Oslo, så LIFT Oslo

  De fleste kjenner intensiv gangtreningprosjektet, FIRST Oslo, ved Aker helsearena. Resultatet av dette har inspirert både de involverte teamene, beslutningstakere og ledere i Oslo kommune, som nå har bevilget 2 millioner kroner til oppfølgi...

 • 31.01.2019
  Asker kommune satser på kunnskapseksperter

  Det har lenge vært et politisk ønske om å overføre ansvar for en del rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Asker kommune tar ansvar og utdanner kunnskapseksperter for å styrke og videreutvikle rehab...

 • 31.01.2019
  Har speilterapi effekt?

  Tidligere forskning har vist at speilterapi kan være et nyttig supplerende tiltak for å trene opp armfunksjonen til slagpasienter. En ny randomisert studie viser imidlertid at speilterapi ikke har noen effekt i forhold til kontrollgruppen s...

 • 31.01.2019
  Et skritt videre for aktive ingredienser i rehabilitering

  Januarnummeret av Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (APMR) for 2019 har en rekke artikler fra Dr. John Whyte og kolleger om klassifiseringssystemet RTSS som beskriver de aktive ingrediensene i rehabilitering.

 • 31.01.2019
  Vilje som aktiv ingrediens i rehabilitering

  «Volition" eller viljestyring, er et sentralt begrep i det nye klassifiseringssystemet for rehabiliteringsintervensjoner, RTSS. En ny artikkel, med John Whyte som hovedforfatter, beskriver hvilken rolle viljestyring har for å oppnå gode res...

 • 29.01.2019
  Internasjonalt fagseminar innledet Marfan awareness month

  Februar er den internasjonale måneden for Marfans syndrom. Det passet bra å innlede den med fagseminaret som TRS hadde gleden av å være vertskap for 28.01.19

 • 24.01.2019
  Gruppeopphold på Beitostølen for barn og unge med Marfans syndrom

  Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for barn og ungdom med Marfans syndrom. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering på Beitostølen.

 • 23.01.2019
  Automatisk desinfeksjon av pasientrom

  Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

 • 18.01.2019
  Ny informasjon om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk

  TRS har oppdatert informasjonen om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk. Teksten inneholder informasjon om diagnostisering, behandling og oppfølging.

 • 19.12.2018
  Ungdomsrådet søker nye medlemmer

  Ønsker du å være med å påvirke hvordan vi kan forbedre pasienttilbudet til unge pasienter? Vi søker nå deg som vil være med å representere og være et talerør for unge pasienter un...

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.