Informasjon om smittevern på rom markert med smitte

Hvorfor og hvordan skal du hindre smitte ved besøk på smitterom? Her er informasjon til deg som besøker pasient, er hospiterende fagperson, håndverker eller utstyrsleverandør.

Kontakt ansvarshavende sykepleier før du går inn på rommet

Til deg som besøker pasient eller er hospiterende fagperson, håndverker eller utstyrsleverandør. ​Vi ber deg kontakte ansvarshavende sykepleier for informasjon før du går inn på rommet.

Hvorfor?

  • Hindre smitteoverføring fra pasient til andre pasienter, personell, besøkende og miljø.
  • Isolering kan være nødvendig for pasienter med infeksjon for å hindre at andre smittes. Det betyr ikke at pasienten er spesielt dårlig, men at enkelte bakterier eller virus kan spres ved berøring av pasienten og hans omgivelser, ved hoste/nys eller via kroppsvæsker.

Hvordan?

  •  Ansvarshavende sykepleier gir veiledning i håndhygiene, smittevernpåkledning og nødvendig desinfeksjon av utstyr som tas inn og ut av rommet.

Det benyttes to prinsipper for besøk på smitterom:

  • Besøkende som bor i samme husstand som den smittede anses som potensiell smittebærer og får restriksjoner utenfor pasientrommet. Du skal kun oppholde deg på pasientrommet og skal benytte pasientens toalett ved behov. Du behøver ikke ta på smittevernbekledning. Du forlater sykehusets lokaler umiddelbart etter besøket. Men hvis du ikke har bodd i samme husstand etter at smitte ble påvist, følges punktet under:
  • Andre besøkende benytter samme smittevernpåkledning som personalet. Ved korrekt smittevernpåkledning og påfølgende håndhygiene, kan du oppholde deg i sykehusets lokaler.

Fremgangsmåte for alle

  • Desinfiser hendene før du går inn på rommet.
  • Benytt en stol ved sengen, sitt ikke på sengekanten.
  • Vask hendene grundig før du forlater sykerommet, også hvis du bare skal ut et kort ærend.
  • Det er ingen adgang til avdelingens kjøkken, kjøleskap, servering på korridor eller til avdelingens servicerom (skyllerom, tøyrom, lager etc.).

 Takk for at du følger våre retningslinjer.

Helsepersonell vasker hender

Foto: shutterstock.com

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte.
Sist oppdatert 29.12.2021