Pasient blir stukket i finger av pleier

Smittevern

Stadig flere pasienter blir bærere av resistente bakterier. Vi har laget infomateriell som omhandler antibiotikaresistente bakterier. Disse kan brukes som tillegg til muntlig informasjon og som en huskeliste for tiltak du kan gjøre dersom du er smittet.

Infomateriell om smittevern på rom markert med smitte er informasjon til deg som besøker pasient, er hospiterende fagperson, håndverker eller utstyrsleverandør.

Informasjonsmateriell

    Sist oppdatert 28.11.2022