Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF har lokasjoner både på Nesodden og på gamle Aker sykehus i Oslo. Servicetorg er åpent mellom kl. 08.00-15.30 på hverdager. Stengt i helger og helligdager.

Kontakt

Servicetorg

66 96 90 00

Faxnummer

66 96 92 40

Sikker digital forsendelse

KS Edialog

Postadresse

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr
Sunnaas sykehus med fiskedammen i forgrunnen.
Fiskedammen foran Sunnaas sykehus
Hovedinngangen til Sunnaas sykehus.
Hovedinngangen på Sunnaas sykehus

Slik finner du fram

Aker helsearena

Aker sykehus
Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg
0586 Oslo

Sunnaas sykehus på Nesodden

Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

Fakturaer til Sunnaas sykehus HF skal sendes på EHF-format til vår elektroniske fakturaadresse: 883971752.

Fakturaen må ha 30. dagers betalingsfrist*

*Dette er fordi Sunnaas sykehus, som alle offentlige foretak, er underlagt en obligatorisk kvalitetssikrings- og godkjenningsprosess. Denne er manuell og tar ca. 30. dager.

Johannes Michael Efjestad Groh

enhetsleder for Sykehusservice

jogroh@sunnaas.no