Hypnose i kognitiv rehabilitering

Bedring av arbeidshukommelse etter ervervet hjerneskade

Vi ønsker å finne ut om klinisk hypnose bedrer arbeidshukommelse hos pasienter med ervervet hjerneskade, og viktigst, om bedringen er relevant i pasientenes hverdag. Videre ønsker vi å utforske underliggende behandlingsmekanismer og se om mestringstro (self-efficacy) er assosiert med bedring av arbeidshukommelse etter hypnose.

Om studien

English version

Formålet med studien er å benytte klinisk hypnose til å bedre arbeidshukommelse og hvedagsfungering hos hjerneskadepasienter.

Klinisk hypnose er trygg og effektiv behandling ved flere kliniske tilstander, men nærmest uutforsket i kognitiv rehabilitering. 

Studien håper å replisere lovende funn av Lindeløv et al (2017) der klinisk hypnose bedret arbeidshukommelse hos pasienter med ervervet hjerneskade, undersøke bedringens relevans i hverdagen, samt utforske om mestringstro kan være relevant for behandlingseffekt.

Vitenskapelig tittel

Klinisk hypnose i kognitiv rehabilitering av arbeidshukommelse etter hjerneskade - en randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 31.10.2022

Hvem kan delta?

Pasienter med ervervet hjerneskade som har vært til kognitiv rehabilitering og har nedsatt arbeidshukommelse blir spurt om å delta i studien. Pasienter med alvorlig psykiatri og/eller rusproblematikk og/eller begrenset norsk fyller ikke kriteriene for å delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Pasienter med ervervet hjerneskade og nedsatt arbeidshukommelse rekrutteres fra Sunnaas sykehus. Studien er randomisert og kontrollert og består av tre grupper; en intervensjonsgruppe som mottar hypnose for å bedre arbeidshukommelse, en aktiv kontrollgruppe som mottar mindfulness-lignende øvelser, og en passiv kontrollgruppe uten behandling. Deltakerne vil undersøkes før og rett etter intervensjonsperioden, samt 6 mnd. etter for å undersøke langtidseffekt. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder 

Marianne Løvstad, tlf 934 52 003 

Prosjektmedarbeider 

Line Sophie Eide, tlf 979 50 051

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norsk forening for slagrammede, og er støttet av Stiftelsen DAM. 

Les mer om studien hos Stiftelsen Dam