HELSENORGE
Hypnose i kognitiv rehabilitering

Bedring av arbeidshukommelse etter ervervet hjerneskade

Vi ønsker å finne ut om klinisk hypnose bedrer arbeidshukommelse hos pasienter med ervervet hjerneskade, og viktigst, om bedringen er relevant i pasientenes hverdag. Videre ønsker vi å utforske underliggende behandlingsmekanismer og se om mestringstro (self-efficacy) er assosiert med bedring av arbeidshukommelse etter hypnose.

Om studien

Formålet med studien er å benytte klinisk hypnose til å bedre arbeidshukommelse og hvedagsfungering hos hjerneskadepasienter.

Klinisk hypnose er trygg og effektiv behandling ved flere kliniske tilstander, men nærmest uutforsket i kognitiv rehabilitering. 

Studien håper å replisere lovende funn av Lindeløv et al (2017) der klinisk hypnose bedret arbeidshukommelse hos pasienter med ervervet hjerneskade, undersøke bedringens relevans i hverdagen, samt utforske om mestringstro kan være relevant for behandlingseffekt.

Hvem kan delta?

Pasienter med ervervet hjerneskade som har vært til kognitiv rehabilitering og har nedsatt arbeidshukommelse blir spurt om å delta i studien. Pasienter med alvorlig psykiatri og/eller rusproblematikk og/eller begrenset norsk fyller ikke kriteriene for å delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Pasienter med ervervet hjerneskade og nedsatt arbeidshukommelse rekrutteres fra Sunnaas sykehus. Studien er randomisert og kontrollert og består av tre grupper; en intervensjonsgruppe som mottar hypnose for å bedre arbeidshukommelse, en aktiv kontrollgruppe som mottar mindfulness-lignende øvelser, og en passiv kontrollgruppe uten behandling. Deltakerne vil undersøkes før og rett etter intervensjonsperioden, samt 6 mnd. etter for å undersøke langtidseffekt. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder 

Marianne Løvstad, tlf 934 52 003 

Prosjektmedarbeider 

Line Sophie Eide, tlf 979 50 051

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norsk forening for slagrammede, og er støttet av Stiftelsen DAM. 

Les mer om studien hos Stiftelsen Dam


Fant du det du lette etter?