En helsearbeider som snakker med en mann i rullestol.

Lærlinger

Sunnaas sykehus er godkjent lærebedrift og har lærlingplasser for helsefagarbeidere.

Utdanning

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens behov for helhetlig omsorg og gir grunnleggende sykepleie. Som lærling i helsearbeiderfaget lærer du å yte profesjonell helsehjelp, utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

Lærlingen må ha fullført to år på videregående skole. Læringsperioden er på to år. Etter fullført periode, går lærlingen opp til fagprøve. Når fagprøven er bestått, får vedkommende fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider. 

Sunnaas sykehus skal legge til rette for at lærlingen i løpet av læreperioden oppnår mål i henhold til læreplan i helsearbeiderfaget.

Vi inngår kontrakt med den enkelte lærling.

Kontakt

Ingerd Torjusseen

psykiatrisk sykepleier / MSc

ingerd.torjussen@sunnaas.no
Sist oppdatert 13.03.2024