Tverrfaglig samarbeid i rehabilitering

Overlege Sven Conradi og spesialergoterapeut Ellisiv Mehammer diskuterer temaet "tverrfaglig samarbeid i rehabilitering".

​Temaer:

 • Definisjon og formålet med tverrfaglig samarbeid
 • Å jobbe i et tverrfaglig team
  • Introduksjon av nye i teamet
  • Diskusjoner og uenigheter
  • Lederskap
 • Målsetting
 • Tydelighet/struktur
 • Prosess
 • Individuell plan

Målgruppe:

Helsepersonell og andre interesserte. 

Webinaret  ble strømmet 11. januar kl. 12.00.

 

 


Sist oppdatert 11.01.2018