Studentopplæring fysioterapi - voksne med cerebral parese (CP)

Fysioterapeut Msc og spesialist i nevrologi NFF Petra Ahlvin Nordby forteller om hva cerebral parese (CP) er og hvilke oppgaver fysioterapeuter har i vurdering og rehabilitering av personer med denne diagnosen. Webinaret retter seg hovedsakelig til fysioterapistudenter.

​Te​​maer

 • Hva er cerebral parese?
 • Prevalens
 • Årsak til CP
 • Diagnostisering
 • Kognitiv funksjon
 • Persepsjon
 • Vanlige kognitive svikttegn ved CP
 • Tilleggsproblematikk
 • Oppfølging av CP
 • Funksjonsvurdering, fysioterapeut
 • Behandling og trening
 • Rehabilitering
 • Systematisk oppfølging av voksne med CP

Må​lgruppe

Fysioterapistudenter.

Opptak av ​webinar

 

​ 

Sist oppdatert 28.11.2022