Spastisk lammelse

"Spastisk lammelse" med Grethe Månum, medisinsk fagsjef ved Sunnaas sykehus. Webinaret gir en innføring i begrepsforståelse, vurdering og behandling med bruk av ICF som rammeverk.

​Webinaret ble avholdt 18. april 2016. Se sendingen i opptak under.

Spastisk lammelse beskriver den motoriske funksjonshemmingen forårsaket av skade eller sykdom på sentrale motoriske baner i hjerne og/eller ryggmarg.

Målgruppe: Helsepersonell og studenter i helsefag som arbeider i 2. og 3. linje rehabilitering med personer som har spastisk lammelse. Webinaret kan også være nyttig for mennesker som har levd en stund med denne tilstanden.


 

Fant du det du lette etter?