Locked-in syndrom: Psykologisk og kognitivt perspektiv

Webinar om locked-in syndrom med psykologiske og kognitive perspektiver, holdt av Ingvil Laberg Holthe, psykolog.

​Webinaret ble holdt 9. desember 2014.


Sist oppdatert 04.11.2016